Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych / pod red. Krzysztofa Gawrońskiego i Józefa Hernika. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta, 2011,– 384 s.; ISBN: 978-83-61668-34-3

Problematyka dotycząca kształtowania i ochrony krajobrazów kulturowych jest jednym z ważnych problemów badawczych podejmowanych zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach. Europejska Konwencja Krajobrazowa, przyjęta przez Radę Europy, określiła jako cel podstawowy promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Jednym z ważnych instrumentów ochrony i kształtowania krajobrazów jest planowanie przestrzenne. Książka stanowi przegląd doświadczeń polskich i międzynarodowych dotyczących roli planowania przestrzennego w kształtowaniu krajobrazów kulturowych. Książka przedstawia doświadczenia polskie, brytyjskie, niemieckie, holenderskie, austriackie, szwajcarskie, norweskie oraz amerykańskie w tym zakresie.

Prof. Hans Mattsson
Royal Institute of Technology (KTH)
Stockholm, Sweden

Spis treści

● Źródło: Księgarnia internetowa Oficyny Wydawniczej “Branta”, data dostępu 05.04.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit