Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce / Hanna Zawistowska. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 2010,– 134 s.; ISBN: 978-83-7378-575-5

Wstęp. Znaczenie turystyki we współczesnej gospodarce powoduje, że systematycznie rośnie liczba osób zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw turystycznych bądź podjęciem w nich pracy. Zainteresowanie to znajduje odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie przedsiębiorstw turystycznych i zatrudnionych w nich osób.

W turystyce dominują mikro i małe przedsiębiorstwa. Utworzenie takiego przedsiębiorstwa często postrzegane jest jako remedium na problemy współczesnego rynku pracy. Liczba osób, które rozważają taką możliwość, jest znacząca. Potencjalni przedsiębiorcy turystyczni poszukują informacji na temat tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych.

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym wymaga posiadania wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania, lecz także z zakresu ekonomii, prawa, socjologii, psychologii i marketingu. Analiza dostępnej literatury z tych obszarów prowadzi do wniosku, że na rynku jest wiele pozycji, w których można znaleźć potrzebne informacje. Ich duża liczba i różnorodność staje się jednak barierą poważnie utrudniającą dotarcie do poszukiwanych informacji. Dlatego zaczęły się ukazywać opracowania przeznaczone dla menedżerów poszczególnych branż. Opracowania te można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą opracowania zawierające informacje z jednego obszaru wiedzy, natomiast drugą stanowią opracowania zawierające informacje z dwóch lub więcej obszarów. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. W pierwszym przypadku zaletą jest możliwość zastosowania jednolitej metodologii gromadzenia i prezentacji informacji, wadą zaś jest to, że nie można w niej znaleźć informacji z innych obszarów. Natomiast w przypadku drugiego ujęcia jest odwrotnie, nie ma możliwości zastosowania jednolitej metodologii, ale w takim opracowaniu można znaleźć informacje z więcej niż z jednej dziedziny.

W niniejszym opracowaniu przydatnym dla menedżerów turystyki przyjęto pierwsze z ww. rozwiązań. Stanowi ono część pierwszą i jest poświęcone omówieniu prawnych aspektów tworzenia i działalności przedsiębiorstw turystycznych. W kolejnych częściach zostaną omówione zagadnienia z zakresu ekonomii, marketingu i zarządzania.

Opracowanie zostało podzielone na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym dokonano charakterystyki podstawowych grup podmiotów występujących na rynku turystycznym, ich roli i wzajemnych powiązań. W drugim rozdziale skoncentrowano się na problematyce tworzenia przedsiębiorstw turystycznych. Rozdział trzeci poświęcony jest zawodom regulowanym. Natomiast rozdział czwarty zawiera charakterystykę podstawowych grup umów zawieranych przez przedsiębiorców.

Autorka ma nadzieję, że książka ta spełni oczekiwania zarówno tych, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę z tego zakresu, jak i tych, którzy oczekują bardziej szczegółowych informacji na temat problemów tworzenia i funkcjonowania biur podróży oraz przedsiębiorstw zajmujących się świadczeniem usług hotelarskich.

Spis treści

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit