Podróż po przeżycie…

Podróż po przeżycie…

Podróż po przeżycie: wyprawy krajoznawcze w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862) / Cezary Jastrzębski. – Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2010. – 352 s.: il.; 24 cm. Bibliogr. s. 293-322. Indeksy. ISBN 978-83-7133-403-0

W pracy przedstawiono zjawisko podróży krajoznawczych w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym (1832-1862) oraz ich rolę w zmianach świadomości narodowej Polaków doby zaborów. Analizie poddano okoliczności podróżowania, takie jak formalności urzędowe, środki lokomocji, warunki odpoczynku, ekwipunek, koszty i niebezpieczeństwa. Na tym tle zaprezentowano różne rodzaje podróży krajoznawczych tworząc ich typologizację, przedstawiono wojaże w układzie chronologicznym i dokonano ich oceny z punktu widzenia aspektów poznawczych turystyki, motywacji i roli w procesach społecznych. Zarysowano wyprawy naukowe (w tym starożytnicze, wycieczki naturalistów i poszukiwania etnograficzne), artystyczne (z podziałem na literackie i malarskie), wycieczki szkolne, peregrynacje religijne, opisy statystyczno-historyczne, wojaże cudzoziemców. Analizując motywacje wyjazdów krajoznawczych podjęto próbę wyjaśnienia dlaczego w warunkach niewoli narodowej, wśród licznych utrudnień podejmowano tak wiele podróży o nastawieniu krajoznawczym i dlaczego wątek ten generalnie dominował w ówczesnej turystyce. Publikacja adresowana jest do zainteresowanych dziejami polskiej turystyki, krajoznawstwem i regionem w widłach Wisły i Pilicy.

Zamówienia realizuje: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, dokument online: http://www.ujk.edu.pl/wyd/nowosci.html, data dostępu 07.03.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit