Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego

Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego

Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae / Anna Markiewicz. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011,– 370 s., il. 8, mapy 5; ISBN 978-83-7181-704-5

Jabłonowscy i podróże — studium z dziedziny historii kultury i mentalności staropolskiej — dotyczy nieznanych zagranicznych podróży edukacyjnych odbywanych przez młodą magnaterię i szlachtę w okresie panowania Jana III Sobieskiego. Zagadnienia związane z podróżnictwem tej epoki poruszano dotąd marginalnie, tymczasem w podróże wyruszali wtedy przyszli ministrowie Augusta II, stanowiący często elity czasów saskich. Szlachta natomiast miała możliwość zyskania światowego obycia i poszerzenia horyzontów intelektualnych.

Zasadniczym tematem prezentowanej książki są zagraniczne podróże edukacyjne — grand tour — podejmowane w latach 80. i 90. XVII wieku przez Jana Stanisława, Aleksandra Jana i Stanisława Karola Jabłonowskich herbu Prus III, synów hetmana Stanisława Jabłonowskiego i Marianny z Kazanowskich. Zamierzeniem rozprawy jest zaprezentowanie pewnej zbiorowości, zarysowanie problemu funkcjonowania na zachodzie Europy środowiska polskiego — kręgu osób odbywających w tym samym czasie podróże zagraniczne, o podobnym pochodzeniu społecznym, często skoligaconych. Oparta na licznych i cennych źródłach rękopiśmiennych publikacja podejmuje interesujące zagadnienia związane z wyborem guwernerów, organizacją i przebiegiem kilkuletnich podróży edukacyjnych oraz ich konsekwencjami i zdobywanej podczas nich formacji intelektualnej dla przyszłej działalności publicznej.

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa DiG, dokument online: http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=927, data dostępu 26.11.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit