Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej

Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej / red. Dorota Rancew-Sikora. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009,– 312 s.;ISBN: 9788373266438

Sytuacja tematu podróżowania jest dzisiaj w pewnym sensie paradoksalna, bowiem z jednej strony praktyki turystyczne coraz bardziej upowszechniają się, „normalnieją", czy wręcz trywializują, z drugiej natomiast strony wzbudzają coraz większe zainteresowanie badaczy życia społecznego. Nie jest to wcale temat uważany za niszowy czy mało ważny. Być może po części przyczyną takiego stanu rzeczy jest tendencja do tak zwanej antropologizacji nauk społecznych - temat podróży to wszak jeden z kluczowych wątków antropologii, co więcej, poniekąd ukonstytuowała się ona dzięki podróżowaniu. Dzieje się tak jednak chyba również dlatego, że temat ów ogniskuje wiele kluczowych problemów współczesnego świata, służyć może diagnozie współczesności czy pokazywać pewne typowe dla niej zjawiska, a nawet stawać się metaforą kondycji (po)nowoczesnego człowieka. Rzadko kiedy teksty o podróżowaniu (czy szerzej, ludzkiej mobilności w rozmaitych jej aspektach) mówią wyłącznie o zmienianiu miejsc pobytu: zazwyczaj wskazują one na o wiele więcej, czego dowodem są choćby prace zamieszczone w niniejszym tomie.

Zaprezentowane w tej książce artykuły zostały napisane w oparciu referaty wygłoszone na sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, które odbyło się w dniach 24-26 września 2008 roku w Helu.

Zamówienia prosimy składać pocztą elektroniczną wraz z podaniem danych teleadresowych. W razie wątpliwości zamówienia będą weryfikowane telefonicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, tel/fax (58) 523-11-37, email: wyd@ug.gda.pl

Źródło : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, dokument online: http://www.wyd.strony.univ.gda.pl/szczegoly.php?id=574, data dostępu 06.11.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit