Podstawy turystyki, przewodnik bibliograficzny dla studentów

Podstawy turystyki

Podstawy turystyki: przewodnik bibliograficzny dla studentów / Eligiusz Małolepszy, Arkadiusz Płomiński, Daniel Bakota; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa: Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013. – 40, [1] s.; 21 cm. ISBN 978-83-7455-352-0

Podstawy turystyki stanowią jeden z przedmiotów nauczania w akademiach wychowania fizycznego, uniwersytetach, uczelniach ekonomicznych oraz w innych uczelniach, zajmujących się kształceniem kadr dla potrzeb turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Przedmiot ten realizowany jest na studiach I stopnia kierunku turystyka i rekreacja w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W programie studiów realizowany jest w I semestrze.
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi wszechstronnego ujęcia turystyki poprzez m.in. przedstawienie podstawowej aparatury pojęciowej, ukazanie turystyki jako przedmiotu badań naukowych, sklasyfikowanie rodzajów i form turystyki, zaprezentowanie determinantów rozwoju turystyki w Polsce i na świecie oraz omówienie funkcji i dysfunkcji współczesnej turystyki. Nabycie przez studentów wiedzy w ramach przedmiotu stanowi wstęp i fundament do dalszego kształcenia na kierunkach o profilu „turystycznym".
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, data dostępu 13.03.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit