Polecamy

Polska na ścieżce wzrostów

Polska na

Ukazał się drukiem Raport „Rynek Lotniczy 2014". Autorem opracowania i analiz polskiego rynku usług transportu lotniczego w minionym roku jest dr Dariusz Tłoczyński, wydawcą dwutygodnik branży turystycznej Wiadomości Turystyczne.

 Raport zawiera aktualne dane i ocenę głównych zjawisk zachodzących w branży lotniczej. Dynamiczne zmiany związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej spowodowały gwałtowny rozwój rynku transportu lotniczego, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym, a jednocześnie wpłynęły na dostosowanie polskich standardów do wymogów unijnych i światowych. Dzisiejszy polski transport lotniczy spełnia wszystkie wymogi prawne, organizacyjne, technologiczne na wysokim światowym poziomie, będąc jednocześnie elementem zintegrowanego, europejskiego sytemu transportowego.

W 2004 r. udział Polski w europejskim ruchu lotniczym wyniósł 0,653%. W ciągu następnych 10 lat wzrósł ponad 4-krotnie, osiągając 2,692%. W analizowanym okresie co roku rósł także współczynnik mobilności lotniczej polskiego społeczeństwa. W latach 2004-2006 kształtował się poniżej 0,4 dopiero w okresie 2008-2011 osiągnął poziom 0,5, ale już w roku 2013 znacznie przekroczył poziom 0,6 i wyniósł 0,65.

W roku 2013 największy udział w polskim rynku lotniczym, według modelu biznesowego, mieli przewoźnicy niskokosztowi (48,3% udziału w rynku), przewoźnicy sieciowi obsłużyli 40,7%, natomiast przewoźnicy czarterowi obsłużyli 11,0% rynku. Od momentu wejścia na rynek przewoźników niskokosztowych w 2004 r., ich udział w strukturze rynku wzrósł z 26,55% w roku 2005 do około 54% w roku 2013.

Przez 10 lat swoją pozycję na polskim rynku ukształtowali przewoźnicy niskokosztowi: Wizz Air, Ryanair, easyJet. Wspomniani operatorzy co roku zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji największych przewoźników operujących w Polsce.

W 2013 r. przewoźnicy regularni operujący w Polsce obsłużyli prawie 22 mln pasażerów, tj. o 3,59 % więcej niż w roku 2012 r. i ponad trzy razy więcej niż w 2004 r. Największym przewoźnikiem w 2013 r. na polskim rynku był Ryanair, który przewiózł 6,5 mln pasażerów osiągając prawie 30% udział w rynku. Tym samym irlandzki przewoźnik niskokosztowy zdetronizował PLL LOT, który do roku 2012 posiadał największy udział w rynku.

Oprócz przewozów regularnych nastąpił także rozwój przewozów czarterowych, zwiększony popyt na usługi turystyczne wiąże się z dużymi potrzebami biur turystycznych.

Szybszy przyrost liczby pasażerów niż liczby operacji lotniczych wskazuje, iż przewoźnicy dokonywali zmian w zakresie wykorzystywanej floty oraz w inny sposób optymalizowali siatkę połączeń, poprzez co generalnie wzrosły wskaźniki wykorzystania miejsc w samolotach, a tym samym spadły koszty jednostkowe przewozu jednego pasażera.

Coraz bardziej widoczna jest zależność pomiędzy rozwojem regionów a rozwojem portów lotniczych, porty zwiększają obszar catchment area, prowadzą szereg inwestycji na różnych płaszczyznach dostosowując usługi transportu lotniczego do wszystkich segmentów rynku.

W roku 2013 polskie porty obsłużyły 25 mln pasażerów, analitycy z ULC szacują, że ruch lotniczy w okresie do 2030 r. zwiększy się o ok. 136%, natomiast liczba operacji pasażerskich także zwiększy się, ale już o 58%. Wzrośnie również współczynnik mobilności o 147% .

Polski rynek usług lotniczych do roku 2030 będzie systematycznie i dość równomiernie rozwijał się. Będzie postępowało coraz większe jego zróżnicowanie, pogłębi i wzbogaci się jego segmentacja. Sprzyjać temu będzie postęp techniki lotniczej i środków informatycznego komunikowania się, intensyfikacja procesów globalizacji we wszystkich dziedzinach gospodarowania oraz zwiększająca się mobilność społeczeństwa. Dynamicznemu rozwojowi przewozów będzie towarzyszył intensywny proces dostosowania infrastruktury oraz wzrost jakości świadczonych usług lotniczych i dodatkowych.

Współzależnie z rozwojem przewozów, floty i rynku usług lotniczych będzie rozwijała się infrastruktura lotnicza jako element zsynchronizowanego rozwoju sektora. Przykłady inwestycyjnej działalności w portach lotniczych w zakresie dostosowania (rozbudowy i modernizacji) obiektów infrastrukturalnych do aktualnych i potencjalnych potrzeb można obserwować w wielu europejskich portach lotniczych.

Dr Dariusz Tłoczyński, Raport „Rynek Lotniczy 2014. Air Transport Market 2014. Dynamika • Wskaźniki • Prognozy", Wydawca: Wiadomości Turystyczne, 2014, 56 str.

Raport jest bezpłatnie dostępny dla prenumeratorów Wiadomości Turystycznych oraz do kupienia w Księgarni WT.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!