Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1907-1950, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1950-2007 w Suwałkach

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1907-1950, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1950-2007 w Suwałkach

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze 1907-1950, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1950-2007 w Suwałkach / Andrzej Matusiewicz. – Suwałki: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział [etc.], 2010. – 204 s.: il. (w tym kolor.); 24 cm. ISBN 978-83-903140-9-9 (PTT-K. O)


Wydana pozycja książkowa poświęcone została zagadnieniom szeroko rozumianego krajoznawstwa, turystyki, środowiska przyrodniczego oraz historii północnej części województwa podlaskiego a zwłaszcza Suwałk i ziem okolicznych. Umieszczone w książce materiały pochodzą ze zbiorów muzealnych oraz archiwalnych, w tym własnych Oddziału. Znajdą się także materiały pochodzące ze zbiorów lokalnych kolekcjonerów. W poszczególnych rozdziałach książki zaprezentowano wartości turystyczne i krajoznawcze Suwałk i okolic. Składa się na to przedstawienie wydarzeń i faktów historycznych, ciekawy opis zdarzeń, szczególnie pod kątem atrakcyjności turystycznej regionu, piękna natury i ochrony świata przyrodniczego, osiągnięcia lokalnych środowisk twórczych w tym zakresie i wreszcie ukazanie ciekawych sylwetek osób zasłużonych dla regionu i turystyki (obecnie bądź w przeszłości).

Zamówienia realizuje Oddział PTTK w Suwałkach, dokument online: http://www.suwalki.pttk.pl/index.php?page=szczegoly_ksiazki&id=145, data dostępu 10.12.2010

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit