Potencjał turystyczny regionów

Potencjał turystyczny regionw

Potencjał turystyczny regionów: praca zbiorowa / pod red. Agaty Balińskiej; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, 2009,– 131 s., il., tab., wykr.; 24 cm. ISBN 83-88010-79-7

Spis treści

Wstęp – Agata Balińska

Część 1: Wyznaczniki potencjału turystycznego

● Piotr Gabryjończyk: Potencjał turystyczny szlaku Polskich Zamków Gotyckich w województwie pomorskim - próba pomiaru i analizy

● Bogusław Sawicki, Sylwia Golian: Potencjał turystyczny gmin położonych w południowej części powiatu łukowskiego

● Agata Balińska Atrakcyjność turystyczna wybranych gmin wiejskich Podlasia w opinii turystów

Część 2: Walory kulturowe wybranych regionów

● Kazimierz Michałowski, Jolanta Ryś: Walory etniczno-kulturowe regionu podlaskiego jako wyznacznik jego potencjału turystycznego

● Adam Krajewski Drewniane krzyże przydrożne wybranych regionów wschodniej Polski

● Katarzyna Bogacka: Kościół św. Klemensa w Nadarzynie. Historia, architektura i wystrój od 1806 do 2009 roku

Część 3: Wykorzystanie potencjału turystycznego regionów

● Anna Sammel: Wioski tematyczne w województwie zachodniopomorskim

● Anna Sieczko: Enoturystyka szansą dla gospodarstw agroturystycznych i małych winnic w Polsce

● Kazimierz Tabor: Turystyka uzdrowiskowa na przykładzie Horyńca Zdroju

● Bogusław Stankiewicz: Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe jako czynnik stabilizacji ekonomiki powiatu - studium na przykładzie powiatu Kamień Pomorski w województwie zachodniopomorskim

Publikację można pozyskać u dr hab. Izabelli Sikorskiej-Wolak, prof. nadzw. SGGW, w Katedrze Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, blok 6, 02-787 Warszawa; sekretariat: Elżbieta Kopcińska, tel. 22 593-41-50, tel./fax 22 593-42-02, email: elzbieta_kopcinska@sggw.pl

Źródło: Izabella Sikorska-Wolak, korespondencja nadesłana 18.09.2009

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit