Prace Geograficzne, z. 125

Prace Geograficzne, z. 125

Prace Geograficzne, z. 125 / red. Mirosław Mika; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, ISSN 1644-3586


Spis treści

● Mirosław Mika: Przedmowa, s. 7. – Pełny tekst (31 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_00&token=0b4e8cd94462edfafc70d7840d7f559e

● Peter Čuka, Bohuslava Gregorová: Cechy i kierunki urbanizacji turystycznej na Słowacji - przykład stacji narciarskiej Donovaly, s. 9-18. – Pełny tekst (758 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_01&token=5912313a0337025a57191253ce931e46

● Magdalena Duda-Seifert: Uwarunkowania wykorzystania dóbr kultury przez turystykę po roku 1989 na obszarach górskich - przykład Kotlin Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, s. 19-35. – Pełny tekst (4098 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_02&token=527424e7090905b103419f3a93e5ca1b

● Małgorzata Durydiwka: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich, s. 37-61. Pełny tekst (2032 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_03&token=8c328f099554d70139de01fcf08a2ee3

● Michajło Hamkało, Nazar Kudła: Karpaty Ukraińskie jako region turystyczny - uwarunkowania i możliwości rozwoju, s. 63-75. Pełny tekst (446 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_04&token=eea5b469d8a60242dcc76e8711a6bf4b

● Jan Havrlant: Kierunki i bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym „Beskidy”, s. 77-93. Pełny tekst (400 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_05&token=f5caf730c8c705ce0eee84c53289aef9

● Kinga Krzesiwo, Mirosław Mika: Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej, s. 95-110. Pełny tekst (1585 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_06&token=d2d100ce14a10720d184aaf0ede8ccca

● Alena Madziková, Radoslav Klamár, Martin Rosič, Ján Kaňuk: Główne kierunki i problemy rozwoju turystyki narciarskiej w Republice Słowackiej, s. 111-128. Pełny tekst (3397 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_07&token=4793de2d1bb7a6a184e910218d64d232

● Łukasz Quirini-Popławski: Walory przyrodnicze i kulturowe jako podstawa atrakcyjności turystycznej Beskidów Wschodnich na obszarze obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego (Ukraina), s. 129-145. Pełny tekst (1005 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_08&token=34f7c86cf981045869d934d7f83de1ae

● Włodzimierz Ranoszek, Krzysztof Widawski: Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej i czeskiej stronie Sudetów, s. 147-160. Pełny tekst (1352 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_09&token=d3db456988a822aed6803cf22fbc6615

● Krzysztof Szpara: Agroturystyka w Karpatach Polskich, s. 161-178. Pełny tekst (1013 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_10&token=4455e0907dbed280a1ab5f5a35711170

● Joanna Więcław-Michniewska: Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich, s. 179-196. Pełny tekst (2170 KB): http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_11&token=f32138bb15d27ad3741cc7f4540509b6

Zamówienia realizuje Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dokument online: http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?id=000159&page=prgeogr&menu=3, data dostępu 12.03.2011

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit