Publikacja ROT WŁ

Prawdziwy wizerunek regionu / recenzja

Publikacja ROT WŁ

Jak wygląda ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim? Kim są turyści odwiedzający region? Jakie są główne motywy ich podróżowania? Odpowiedzi na te pytania daje praca zbiorowa pod redakcją Bogdana Włodarczyka  „Ruch turystyczny w Łodzi w województwie łódzkim w 2011 roku”.

Badania statystyczne ruchu turystycznego w województwie łódzkim,  realizowane przy współpracy Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, ze środków budżetu Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, stanowią bardzo ważny element działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Celem prowadzonych od czterech lat analiz jest oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w regionie, określenie jego struktury, oraz miejsca Łodzi na mapie turystycznej kraju. Przedstawiane co roku wyniki wyznaczają główne kierunki działań promocyjnych prowadzonych przez ROT WŁ, są również cennym źródłem informacji na temat wizerunku regionu w oczach odwiedzających.

Dane uzyskane z badań ankietowych w poprzednich latach - 2009 i 2010,  okazały się tak interesujące, że organizatorzy postanowili je powtórzyć w roku 2011, poddając niezbędnym korektom narzędzia badawcze (kwestionariusze), liczbę ankiet oraz miejsca prowadzonych badań. Prezentowany raport objął dane zebrane przez GUS, ankieterów, pracowników certyfikowanych punktów informacji turystycznej (nowość), materiały z badań własnych autorów oraz prac licencjackich i magisterskich realizowanych na kierunku Turystyka i Rekreacja w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu UŁ.

Czego dowiemy się z publikacji? Na przykład, że ruch turystyczny w regionie łódzkim w roku 2011 oszacowany został na około 4,5 miliona osób i jest to wartość wyższa niż w roku poprzednim o ok. 200 tysięcy. Łódź jest przykładem Miasta, w którym dominują przyjazdy zawodowe (konferencje, targi, interesy), a województwo wyraźnie obszarem wypoczynkowo-turystycznym. Im bardziej zagłębiamy się w temat, tym jest ciekawiej. Zachęcamy do lektury.

-------------------------

„Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku”: praca zbiorowa / pod red. Bogdana Włodarczyka; [aut.:] Jacek Kaczmarek, Marek Lawin, Joanna Kowalczyk-Anioł, Ewa Szafrańska, Sławoj Tanaś, Bogdan Włodarczyk; Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, 2012 r.,– 205 s.; il., mapy, tab., wykr.; ISBN 978-83-61001-64-5

Dokument online: http://www.rotwl.pl/badania_ruchu_turystycznego_wojewodztwa_lodzkiego,26,0,0.html, data dostępu 26.02.2012

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit