Prawo w turystyce

Prawo w turystyce

Prawo w turystyce: klauzule niedozwolone w umowach o usługi turystyczne / Agata Kosińska. Opole: „Scriptorium", 2014,– 167 s.; ISBN: 978-83-62625-68-0

W publikacji przedstawiono analizę klauzul niedozwolonych stosowanych w umowach o usługi turystyczne. Szczególną uwagę zwrócono na problem ochrony konsumentów, którzy ze względu na słabszą pozycję na rynku turystycznym są niejednokrotnie traktowani nieodpowiednio i nieuczciwie. Wzorce umowne, masowo stosowane w branży turystycznej, coraz częściej zawierają postanowienia abuzywne, narażając klientów na straty materialne i moralne. W niniejszej pracy podkreślono także rolę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również prywatnych stowarzyszeń prokonsumenckich w relacjach klient - organizator turystyki. Temat ten, od lat wzbudza kontrowersje, nie znajduje jednakże precyzyjnego rozwiązania w prawodawstwie. Ze względu na mnogość przepisów, należących do różnych gałęzi nauk prawnych, prawo w turystyce jest niezwykle obszerną i skomplikowaną dziedziną. Ze wstępu
● Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Scriptorium", data dostępu 03.03.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit