Problemy Turystyki i Rekreacji, kwartalnik Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Problemy_TiR_4_2012

Problemy Turystyki i Rekreacji / red. nacz. Leszek Butowski; Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. R.2: 2012. Warszawa: Wydawnictwo Grupy Uczelni „Vistula”, 2012. ISSN 2084-5154

Problemy Turystyki i Rekreacji” to kwartalnik naukowy, wydawany przez Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji, uczelnię niepubliczną, powstałą z połączenia trzech uczelni turystycznych (Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi) oraz Instytutu Turystyki w Warszawie.  Od roku akademickiego 2012/2013 Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji wraz z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz Europejską Akademią Sztuk działają w obrębie Grupy Uczelni Wyższych Vistula. Oprócz kwartalnika wydawanego w języku polskim publikujemy również rocznik w języku angielskim „Problems of Tourism and Recreation”. Redakcja kwartalnika „Problemy Turystyki i Rekreacji” oraz rocznika „Problems of Tourism and Recreation” przyjmuje do publikacji oryginalne, dotychczas niepublikowane prace, odnoszące się do turystyki i rekreacji w szerokim, interdyscyplinarnym znaczeniu. Do dyskusji na forum kwartalnika zapraszamy więc przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zaangażowanych w prace zarówno nad rozwiązaniami teoretycznymi, jak i empirycznymi problemami turystyki i rekreacji w ujęciu społecznym, ekonomicznym, przestrzennym. Za szczególnie ważne uznajemy interdyscyplinarne prace teoretyczne i metodologiczne, pozwalające integrować różne dyscypliny wiedzy o turystyce, rozszerzać je i wzbogacać dostępny warsztat badawczy. Do publikacji przyjmowane są zatem artykuły m.in. z takich dziedzin, jak antropologia, ekonomia, geografia, hotelarstwo i gastronomia, historia, ochrona środowiska, psychologia, rekreacja, socjologia, o ile przyczyniają się one do rozwoju nauk o turystyce i rekreacji.  ● Adres redakcji: Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, „Problemy Turystyki i Rekreacji”, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, email: redakcjaptir@vistula.edu.pl. ● Spis treści rocznika znajdziesz tutaj: http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/4/spis/2012. ● Zamówienia realizuje Małgorzata Wieteska, Wydawnictwo Grupy Uczelni „Vistula”, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel. 602.131.845, 22 457.23.89, email: m.wieteska@vistula.edu.pl. ● Wymianę międzybiblioteczną realizuje Bożena Bokota, Międzyuczelniana Biblioteka Grupy Uczelni „Vistula”, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel.: 22 457.23.63, email: biblioteka@vistula.edu.pl. Źródło: Teresa Skalska, korespondencja nadesłana 22.04.2013


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit