Problemy turystyki i rekreacji, tom 2

Problemy turystyki i rekreacji tom 2

Problemy turystyki i rekreacji, tom 2 : praca zbiorowa / pod red. Marka Dutkowskiego ; Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk o Ziemi, [Katedra Badań Miast i Regionów]. Wołczkowo : Oficyna „In Plus”, 2009,– 159 s.; tab., wykr., il.; 30 cm; ISBN 978-83-89402-76-9

Wstęp. Kolejny, drugi tom „Problemów turystyki i rekreacji” zawiera wybrane pozycje najnowszego dorobku naukowe-go zespołu związanego z kierunkiem studiów „Turystyka i rekreacja” na Uniwersytecie Szczecińskim. W roku 2008 powołano Wydział Nauk o Ziemi, który przejął kształcenie w dziedzinie turystyki i rekreacji, poszerzając kadrę naukowo-dydaktyczną o specjalistów z zakresu nauk o kulturze fizycznej, ekonomicznych i humanistycznych, a także nawiązując współpracę z przedstawicielami biznesu turystycznego. W strukturze Wydziału Nauk o Ziemi powołano Katedrę Turystyki oraz Katedrę Rekreacji.

Tom podzielony został na cztery części. Część pierwsza dotyczy przyrodniczych uwarunkowań turystyki i zawiera cztery artykuły. Taką samą liczbę artykułów zawiera część druga poświęcona percepcji walorów turystycznych. Najobszerniejsza jest część trzecia, w której zamieszczono siedem artykułów, dotyczących ruchu turystycznego w różnych jego formach i przejawach. W części czwartej, również zawierającej cztery artykuły, omówiono wybrane aspekty zarządzania turystyką. Większość artykułów ma charakter empiryczny. Dotyczą one różnych obszarów. Można jednak wyróżnić kilka obszarów typowych: Szczecin i jego okolice, strefa nadmorska i Bałtyk, obszary górskie. Kilka artykułów dotyczy całej Polski, jeden Republiki Czeskiej i po jednym Hongkongu i Sri Lanki.

Na uwagę zasługują artykuły problemowe dotyczące jakości w gospodarce turystycznej, zastosowania GIS w turystyce i wpływu reklamy na rynek turystyczny.

Publikacje można pozyskać bezpłatnie po złożeniu stosownego zapotrzebowania u Krystyny Janczak, Katedra Badań Miast i Regionów Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin, tel. (91) 444-24-70, fax (91) 444-25-07, email ursus@univ.szczecin.pl

Źródło: Marek Dutkowski, korespondencja nadesłana 08.04.2010

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit