Produkt turystyki medycznej

Produkt turystyki medycznej

Produkt turystyki medycznej / Jolanta Rab-Przybyłowicz. Warszawa: „Difin", 2014, – 277 s.; ISBN: 978-83-7930-267-3

W ciągu zaledwie kilkunastu lat turystyka medyczna stała się znaczącym ekonomicznie przedsięwzięciem, w które zaangażowane są firmy turystyczne, farmaceutyczne i przede wszystkim prywatne szpitale oraz kliniki medyczne w wielu regionach świata. Ekspansja medycznych destynacji, firm pośredniczących w turystyce medycznej, książek, stron, for internetowych, blogów, czasopism, miesięczników tylko w ostatniej dekadzie spowodowała, iż turystykę medyczną zaczęto określać fenomenem XXI wieku.
Książka jest oryginalną próbą rozwiązania problemu badawczego z obszaru zagadnień ekonomiki turystyki, regionalnego i lokalnego rozwoju turystyki, produktu turystyki medycznej oraz interpretacją specyfiki turystyki medycznej na tle innych form turystyki zdrowotnej.
Autor omówił determinanty popytu i podaży na rynku turystyki medycznej, opisał nowe trendy oraz ich wpływ i konsekwencje dla rynku turystycznego.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono zagadnienia dotyczące produktu turystycznego w ujęciu strukturalnym. Zdefiniowano, następnie w formie graficznej zaprezentowano produkt turystyki medycznej, dodatkowo wskazując na jego najbardziej konkurencyjne elementy. Podkreślono znaczenie jakości w procesie kreowania produktu turystyki medycznej oraz opisano główny element produktu turystyki medycznej, za jaki należy uznać usługi medyczne. Następnie odniesiono się do turystyki medycznej w Polsce i na świecie oraz głównych przesłanek jej rozwoju. Opisane zostały kluczowe regiony docelowe turystyki medycznej w Europie i na świecie oraz omówione możliwości rozwoju turystyki medycznej w Polsce. Ponadto Autor dokonał analizy porównawczej mocnych i słabych stron rozwoju turystyki medycznej w Polsce, z innymi – największymi konkurentami z Europy (Turcją, Czechami, Węgrami, Chorwacją i Cyprem).
● Spis treści
Jolanta Rab-Przybyłowicz. doktor nauk ekonomicznych, magister turystyki i hotelarstwa, ekspert ds. kreowania produktu turystyki medycznej oraz certyfikacji w Polskim Stowarzyszeniu Turystyki Medycznej. W jej badaniach wzięło udział ponad 500 zagranicznych turystów medycznych i prawie 300 podmiotów medycznych. Zapewne należy do nielicznych specjalistów ds. turystyki medycznej, posiadających nie tylko medyczne, ale i turystyczne wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe. Przez 12 lat pracowała w branży turystycznej: w biurze organizatora turystyki, jako kierownik destynacji w Turcji, Grecji, Egipcie-Izraelu i Tajlandii. Przez 6 lat w Szczecinie prowadziła własne biuro podróży. Jest autorką kilkunastu artykułów dotyczących produktu turystycznego, marketingu, turystyki zdrowotnej i medycznej oraz klastrów. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół turystyki medycznej, zarządzania podmiotami medycznymi oraz kreowaniem regionalnych produktów turystycznych.
● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Difin", data dostępu 25.04.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!