Promocja i informacja w turystyce

Promocja i informacja w turystyce/ Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas. Kraków: Proksenia, 2010, - 304 s.; ISBN 978-83-60789-19-3

Pierwsza dekada XXI wieku - mimo wielu kataklizmów - przyniosła stały rozwój gospodarki turystycznej. Obserwujemy niebywały wzrost podaży usług turystycznych w warunkach ostrej konkurencji, poszukiwania nowych nabywców. Ewolucji ulegają zachowania wypoczynkowe turystów, zmuszając do doskonalenia produktów i metod sprzedaży oraz uruchamiania działań pobudzających popyt na usługi turystyczne. Sprzedaż produktów turystycznych staje się celem nie tylko poszczególnych usługodawców, ale również miast, regionów, na których one występują, określanych przez autorów terminem „miejsce docelowe”.

Zaangażowanie sektora publicznego dotyczy zazwyczaj promocji, bez której nie jest możliwe osiągnięcie sukcesu gospodarczego, tym bardziej, że na skutek kryzysu finansowego popyt uległ osłabieniu. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie nowych i oryginalnych technik komunikacji marketingowej.

Stąd też część pierwsza książki poświęcona jest temu właśnie składnikowi marketingu mix. Dokonano w niej systematyki pojęć, omówiono instrumenty i środki promocji. Osobne rozdziały dotyczą promocji miejsca docelowego - organizacji, finansowania oraz budowy marki. Zamieszczono tu studium przypadku realizacji strategii i kampanii promocyjnej kraju, regionu, miasta oraz atrakcji turystycznej.

Część druga poświęcona została informacji turystycznej, od przybliżenia podstaw teorii informacji, poprzez ewolucję rozwiązań organizacyjnych, aż po prezentację aktualnych tendencji w informacji turystycznej, a nawet oznakowaniu turystycznym.

Publikacja ta jest nową, zmienioną i poszerzoną wersją wydanej w 2004 roku pozycji „Promocja i informacja Turystyczna”. Mamy nadzieję, że książka będzie przydatna zarówno dla studentów turystycznych kierunków szkół wyższych, słuchaczy studiów policealnych, jak i dla pracowników branży turystycznej, szczególnie administracji samorządowej, wspierającej rozwój gospodarki turystycznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit