Promowanie usług hotelarskich

Promowanie usug hotelarskich  

Promowanie usług hotelarskich: analiza na przykładzie dwóch obiektów: Hotelu „Echo” w Cedzynie oraz Hotelu Kongresowego w Kielcach / Krzysztof Biełus. Warszawa: „Promotor”, 2010,– 87 s.; ISBN: 978-83-60095-44-7  

 


Celem pracy jest ukazanie roli, jaką odgrywa reklama w zakresie promocji usług hotelarskich na przykładzie dwóch obiektów. Praca składa się z czterech rozdziałów.

● Rozdział I - zawiera teoretyczne zagadnienia z dziedziny promocji, reklamy i hotelarstwa, a także jej podział na formy i rodzaje jakie są wykorzystywane w hotelarstwie.
● Rozdział II - przedstawia charakterystykę obiektów hotelarskich, rodzaje świadczonych przez nie usług i segmenty obsługiwanego rynku.
● Rozdział III - prezentuje wszystkie formy reklamy wykorzystywane w badanych obiektach hotelowych. Zwrócono również uwagę na dodatkowe formy promocji, na które kierownictwo obu placówek z każdym rokiem przeznacza coraz większe środki finansowe.
● Rozdział IV - dokonano w nim podsumowania gdzie reklamują się oba obiekty, wskazano wg mnie najskuteczniejsze formy reklamy, które stosują hotele. Znajdują się tu także wskazówki dotyczące efektywnej polityki promocji, czyli technik dotarcia do przyszłych odbiorców na rynku ogólnopolskim i lokalnym. Ponadto prezentuje efekty ekonomiczne wynikające ze stosowania reklam w 2004 roku oraz propozycje promocji dla omawianych hoteli.
Praca została napisana na podstawie literatury fachowej, materiałów źródłowych pochodzących z badanych przedsiębiorstw hotelarskich, a także analizy badań ankietowych przeprowadzonych przeze mnie w dniach od 1 września do 15 października 2006 roku.
● Spis treści:
http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360095447&spisTR=1&store_id=2

● Zamówienia realizuje Księgarnia Europejska:
http://www.ksiegarniaeuropejska.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788360095447&hthost=1&store_id=2

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit