Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka

Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka

Przedsiębiorczość w turystyce. Zasady i praktyka / red. Małgorzata Bednarczyk. Warszawa: CeDeWu, 2010,– 286 s.; ISBN: 978-83-7556-222-4


Podręcznik Przedsiębiorczość w turystyce wraz z praktycznymi przykładami jest przewodnikiem dla nowoczesnych menedżerów rynku turystycznego. Pozwala na:

● zrozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu;

● obniżanie ryzyka planowania przedsięwzięć;

● formułowanie i wdrażanie przedsięwzięć przedsiębiorczych;

● poznanie przedsiębiorczości międzynarodowej na przykładzie rynku Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Dlaczego warto studiować podręcznik? Robert Korzeniowski w pierwszym rozdziale książki dowodzi, że sukces jest bezpośrednio związany z profesjonalizacją i działaniami przedsiębiorczymi. Publikacja została przygotowana przez Zespół i Partnerów Katedry Zarządzania w Turystyce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Podręcznik jest adresowany do studentów, aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz pracowników instytucji publicznych, a także społecznych, wspomagających profesjonalizm i przedsiębiorczość w zarządzaniu turystyką. www.turystyka.uj.edu.pl

Spis treści

Przedmowa - Małgorzata Bednarczyk

Wprowadzenie - Robert Korzeniowski o profesjonalizacji współczesnego sportu i przedsiębiorczości - Robert Korzeniowski

Rozdział 1: Co to jest przedsiębiorczość? - Małgorzata Bednarczyk

1.1. Pojęcie przedsiębiorczości

1.2. Proces przedsiębiorczości

1.3. Typy przedsiębiorczości

Bibliografia

Rozdział 2: Przedsiębiorczość organizacyjna

2.1. Przedsiębiorcza orientacja firmy - organizacyjne uczenie się - Jarema Batorski

2.2. Przedsiębiorczość jako proces zarządzania wiedzą - Jarema Batorski, Joanna Skrzypczak

Bibliografia

Rozdział 3: E-przedsiębiorczość

3.1. Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia biznesu turystycznego w sieci - Sebastian Kopera

3.2. Jak założyć e-biuro podróży? - Sebastian Kopera, Jacek Panek

3.3. Cyfrowe instrumenty przedsiębiorczości turystycznej - Sebastian Kopera

Bibliografia

Rozdział 4: Współczesny rynek turystyczny

4.1. Specyfika rynku turystycznego - Małgorzata Bednarczyk

4.2. Jakość i personel w przedsiębiorczości turystycznej - Ewa Wszendybył-Skulska

4.3. Bezpieczeństwo produktów i usług w turystyce - Marta Najda-Janoszka

4.4. Opisy przypadków: jak zapewnić bezpieczeństwo żywności?

Bibliografia

Rozdział 5: Zarządzanie marketingowe - Ewa Grabińska

5.1. Znaczenie marketingu dla menadżerów turystyki

5.2. Koncepcja marketingu-mix dla „hotelu 4*” w Krakowie

5.3. Plan marketingowy w przedsiębiorstwie turystycznym

5.4. Badania marketingowe na rynku turystycznym

5.5. Budowa marki firmy turystycznej

Bibliografia

Rozdział 6: Planowanie i finanse w firmach turystycznych

6.1. Plan biznesu - Jacek Chudzik

6.2. Podatki w biznesie turystycznym - Zbigniew Michalik

Bibliografia

Rozdział 7: Instytucje wspierające przedsiębiorczość w turystyce

7.1. Franchising - Marek Świerad

7.2. Turystyczny samorząd gospodarczy - Jarema Batorski

7.3. Klastry i inkubatory przedsiębiorczości - Jacek Gancarczyk

7.4. Wsparcie funduszy Unii Europejskiej - Jacek Gancarczyk

Bibliografia

Rozdział 8: Przedsiębiorczość międzynarodowa - przykłady rynków i firm na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej

8.1. Uwarunkowania prowadzenia biznesu turystycznego na Ukrainie - Mariusz Żurek

8.2. Rynek i przedsiębiorstwo turystyczne w Federacji Rosyjskiej - Grzegorz Sroślak

Bibliografia

Załączniki

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Fachowego „CeDeWu”, http://www.cedewu.pl/produkty/profilProduktu/id/7014/

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit