Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju

Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju / Bogdan Włodarczyk. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009,– 268 s.; ISBN: 978-83-7525-237-8

„Pracę Bogdana Włodarczyka „Przestrzeń turystyczna: istota, koncepcje, determinanty rozwoju” zaliczyć można do najbardziej znaczących opracowań w dorobku z zakresu geografii turyzmu. Autor podjął bardzo ważny i trudny temat, a postawione cele badawcze w pełni zrealizował. Za ważne osiągnięcie Autora uważam uporządkowanie pojęć i koncepcji dotyczących przestrzeni turystycznej. Za trafną uważani też, sformułowaną przez Autora, definicję przestrzeni turystycznej (...). Na szczególne wyróżnienie zasługuje rozdział 3. „Istota przestrzeni turystycznej”, w którym Autor zawarł, poza definicjami przestrzeni, również zagadnienia cech przestrzeni, klasyfikacje i podziały przestrzeni oraz funkcje turystyczne w przestrzeni. Za ważne osiągnięcie przedłożonej do recenzji pracy uważam też przedstawienie w formie graficznej modeli i etapów rozwoju przestrzeni turystycznej oraz wielu innych zjawisk omawianych.” Z recenzji prof. Włodzimierza Kurka.
Zamówienia przyjmuje: Księgarnia Uniwersytetu Łódzkiego www.ksiegarniaekonomiczna.com.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!