Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce

Przestrzenne_uwarunkowania Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce / Tomasz Napierała. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013,– 132 s.; ISBN: 978-83-7525-929-2

Badania nad determinantami przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych w Polsce przeprowadzone zostały (za pomocą) zaawansowanej metodologii. Umiejętność doboru najodpowiedniejszych metod, a także swobodne posługiwanie się nimi świadczą o dojrzałości badawczej Autora. (...) praca autorstwa Tomasza Napierały pobudza do myślenia. A do myślenia pobudza przede wszystkim praca twórcza, innowacyjna, podejmująca wyzwania zarówno metodyczne, teoriopoznawcze, jak i aplikacyjne. (z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Gołembskiego).
Tomasz Napierała jest pracownikiem Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach koncentruje się na problemach geografii turyzmu oraz ekonomiki turystyki. Interesuje się rozwojem regionów turystycznych oraz zarządzaniem przedsiębiorstw turystycznych, przede wszystkim obiektów noclegowych i biur podróży. Jego praca doktorska Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce została wyróżniona dyplomem Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk im. Eugeniusza Romera jako najlepsza praca doktorska z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej obroniona w roku 2011.
Spis treści
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, data dostępu 10.10.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit