Psychospołeczny sens rekreacji: w poszukiwaniu szczęścia

Psychospołeczny sens rekreacji: w poszukiwaniu szczęścia

Psychospołeczny sens rekreacji - w poszukiwaniu szczęścia / Karolina Majewska. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2011. – 91 s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 83-91. ISBN 978-83-62662-89-0

Spis treści
Wprowadzenie
1. Rekreacja ruchowa jako forma kultury fizycznej
1.1. Ogólne pojęcie kultury fizycznej
1.2. Pojęcie i rodzaje rekreacji
1.3. Tenisowa aktywność rekreacyjna
1.4. Żeglarska aktywność rekreacyjna
2. Psychospołeczne aspekty rekreacyjnej aktywności ruchowej
2.1. Przegląd wybranych psychospołecznych koncepcji działania w aktywności rekreacyjnej
2.2. Psychospołeczny model działania w sytuacji rekreacyjnej
3. Sytuacyjne uwarunkowania rekreacyjnej aktywności ruchowej
3.1. Rekreacyjna aktywność ruchowa jako sytuacja
3.2. Wymiary prototypu sytuacyjnego w rekreacyjnej aktywności ruchowej – analiza teoretyczna
4. Wybrane podmiotowe uwarunkowania rekreacyjnej aktywności ruchowej
4.1. Motywacja w rekreacyjnej aktywności ruchowej
4.2. Ogólna aktywność fizyczna a rekreacyjna aktywność ruchowa
5. Poczucie jakości życia a podejmowanie rekreacyjnej aktywności ruchowej
5.1. Pojęcie i źródła poczucia jakości życia
5.2. Problematyka pomiaru poczucia jakości życia
5.3. Wpływ rekreacyjnej aktywności ruchowej na poczucie jakości życia
6. Podstawy metodologiczne
6.1. O sensie podjętych badań
6.2. Co było ważne? – określenie zmiennych
6.3. Jak to wszystko zmierzyć?
6.3.1. Skala Wymiarów Sytuacyjnych w Rekreacyjnej Aktywności Ruchowej
6.3.2. Kwestionariusz Motywacji Aktywnych Zachowań Rekreacyjnych R. Winiarskiego
6.3.3. Kwestionariusz Oceny Sprawności Psychofizycznej
6.3.4. Skala do Badania Obrazu Własnej Osoby W.H. Fittsa
6.4. Charakterystyka badanych osób
6.4.1. Sędziowie kompetentni – I etap badań
6.4.2. Rekreanci – II etap badań
6.5. Empiryczny prototyp sytuacyjny rekreacyjnej aktywności ruchowej
6.5.1. Struktura ogólnego prototypu sytuacyjnego aktywności rekreacyjnej
6.5.2. Struktura prototypów sytuacyjnych dla wybranych form rekreacyjnej aktywności ruchowej
6.6. Kto może być szczęśliwy w danej sytuacji?
7. Rzeczywistość a nasze założenia – wyniki badań
7.1. Właściwości podmiotowe rekreantów
7.1.1. Motywacja uczestników wybranych form rekreacyjnej aktywności ruchowej
7.1.2. Aktywność fizyczna osób uprawiających wybrane formy rekreacyjnej aktywności ruchowej
7.2. Poczucie szczęścia u osób podejmujących wybrane formy rekreacyjnej aktywności ruchowej
7.3. Zależności zachodzące między właściwościami podmiotowymi a poczuciem jakości życia
7.3.1. Zależności między wybranymi motywami a poczuciem jakości życia
7.3.2. Zależność między poziomem ogólnej aktywności fizycznej a poczuciem jakości życia
7.3.3. Zależności między motywacją i ogólną aktywnością fizyczną a zmianami w poczuciu jakości życia w zestawieniu łącznym
8. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa oficyny „Bogucki wydawnictwo naukowe”, data dostępu 26.04.2012

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit