Reakcje polskich konsumentów na skutki kryzysu gospodarczego

Reakcje polskich konsumentów na skutki kryzysu gospodarczego / pod red. Teresy Słaby. Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2009.– 158 s.; ISBN 978-83-7378-473-4

Monografia powstała w ramach empirycznych badań własnych realizowanych przez pracowników Katedry Poziomu Życia i Konsumpcji Szkoły Głównej Handlowej (w kwietniu i maju 2009 roku).

Spis treści
1. Postawy polskich konsumentów w kryzysie / Teresa Słaby
2. Polski konsument na rynku dóbr usług w czasach kryzysu / Mirosława Janoś-Kresło
3. Czas wolny a kryzys - szanse - zagrożenia / Małgorzata Bombol
4. Rola szarej strefy w zaspokajaniu potrzeb polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego / Bogdan Mróz
5. Wpływ zmian wartości majątku na decyzje w sferze konsumpcji / Krzysztof Maliszewski
6. Upadłość konsumencka jako efekt nadmiernego zadłużania się / Anna Dąbrowska
7. Aktywizacja zawodowa osób dotkniętych kryzysem gospodarczym / Rafał Kasprzak

Zamówienia realizuje Oficyna Wydawnicza SGH, dokument online: http://www.wydawnictwo.waw.pl/product_info.php?products_id=574, data dostępu 27.09.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit