Regionalne badania konsumentów usług turystycznych

Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / red. nauk, Ewa Dziedzic. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna, 2010,– 146 s., tab., wykr.

Publikacja zawiera zbiór opracowań przygotowanych w związku z konferencją „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, która odbyła się w Warszawie 24-25 listopada 2009 roku.

Wstęp. Wśród osób zajmujących się profesjonalnie turystyką powszechnie znany jest fakt, że o sukcesie oferty turystycznej kraju decyduje to, co mają do zaoferowania poszczególne miejscowości lub regiony. Bez rzetelnej wiedzy na ten temat, a szczególnie bez wiedzy na temat zachowań i postaw konsumentów wobec oferowanych im usług trudno liczyć na utrzymanie pozycji na konkurencyjnym rynku turystycznym. Zdają sobie z tego sprawę zarówno odpowiedzialni za rozwój polskiej turystyki na szczeblu krajowym, jak i osoby działające na szczeblu wojewódzkim, czy lokalnym. Obecny stan wiedzy na ten temat nie jest jednak satysfakcjonujący, działania w zakresie badań są rozproszone, brakuje również płaszczyzny zarówno do wymiany doświadczeń, jak i oceny własnej pozycji.

Opisane uwarunkowania sprawiły, że Polska Organizacja Turystyczna podjęła inicjatywę zmierzającą do poprawy istniejącej sytuacji i zaproponowała zainteresowanym instytucjom i osobom współpracę, której celem byłoby wypracowanie rozwiązań, które poprawiłyby skuteczność i jakość prowadzonych lub planowanych badań. Pierwszym krokiem do realizacji tych zamierzeń była konferencja, która odbyła się w listopadzie 2009. Jej celem było wstępne przedyskutowanie celowości i form współpracy między POT a zainteresowanymi stronami w dziedzinie badań dotyczących popytu turystycznego w regionach. Konferencja była także okazją do wymiany doświadczeń oraz wskazania problemów i rozwiązań dotyczących zagadnień metodologicznych, a także organizacji i finansowania badań. Publikacja jest zbiorem artykułów i wypowiedzi przygotowanych i zaprezentowanych w trakcie tej konferencji. Zostały one zebrane w trzech rozdziałach:

I. Ogólne zagadnienia badań konsumentów usług turystycznych.

II. Polskie doświadczenia w zakresie regionalnych badań konsumentów usług turystycznych.

III. Perspektywy rozwoju badań.

Autorzy zamieszczonych materiałów reprezentują różne środowiska zainteresowane badaniami marketingowymi w turystyce – szkoły wyższe, GUS, regionalne organizacje turystyczne i instytucje zajmujące się realizacją badań. Wypowiedzi zawierają zarówno informacje o charakterze metodycznym, jak i przedstawiają osobisty punkt widzenia ich autorów. Stąd można w nich znaleźć opinie o charakterze polemicznym, ale dzięki temu stanowią interesujący materiał do przemyśleń i dalszych dyskusji.

Ewa Dziedzic

Spis treści

Wstęp / Ewa Dziedzic

I. Ogólne zagadnienia badań konsumentów usług turystycznych

● Potrzeby i luki informacyjne u podmiotów zarządzających turystyką / Ewa Dziedzic

● Kierunki rozwoju badań Głównego Urzędu Statystycznego w obszarze turystyki / Grażyna Marciniak, Wacława Kraśniewska

● Teoretyczne podstawy i najważniejsze metody badania wielkości ruchu turystycznego (aspekty regionalne i lokalne) Wiesław Alejziak

II. Polskie doświadczenia w zakresie regionalnych badań konsumentów usług turystycznych

● Aktualny stan badań konsumentów usług turystycznych w regionach / Wiesław Alejziak

● Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn

● Obecna praktyka badań konsumentów usług turystycznych w regionach – województwo łódzkie / Tomasz Mazurek, Tomasz Koralewski

● Badania w działaniach Śląskiej Organizacji Turystycznej / Agnieszka Sikorska

III. Perspektywy rozwoju badań

● Badania regionalne ruchu turystycznego jako podstawa nowej regionalizacji turystycznej Polski / Stanisław Liszewski, Bogdan Włodarczyk

● Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce / Krzysztof Borowski, Renata Seweryn

● Funkcje i użyteczność pomiarów ruchu turystycznego / Tomasz Dziedzic

● Wypowiedź w ramach panelu „Propozycje rozwiązań metodycznych w zakresie budowy zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych” / Krzysztof Łopaciński

● Obecni i potencjalni zleceniodawcy badań w regionach. Źródła finansowania badań / Wojciech Fedyk

● Rola POT w tworzeniu zintegrowanego systemu badań konsumentów usług turystycznych / Teresa Buczak

Źródło: Polska Organizacja Turystyczna, data dostępu 21.12.2010

Zobacz również: Aktualności Turystyczne, data dostępu 21.12.2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!