Regiony turystyczne świata. T. 2: Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyda

Regiony turystyczne świata. T. 2: Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyda

Regiony turystyczne świata. T. 2: Azja, Afryka, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Australia i Oceania, Antarktyda / red. nauk. Włodzimierz Kurek. Warszawa: Wydaw. Nauk. „PWN”, 2012,– 330 s.; seria wydawnicza Turystyka; ISBN: 978-83-01-17228-2

Najciekawsze regiony turystyczne świata w pigułce!

Regiony turystyczne świata to kompleksowe opracowanie przedstawiające w ujęciu regionalnym uwarunkowania przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe oraz stan rozwoju turystyki na świecie. Książka składa się dwóch części. Część druga obejmuje regiony pozaeuropejskie.

Publikacja zawiera m.in.:

● szczegółową charakterystykę uwarunkowań rozwoju turystyki w wydzielonych regionach świata;

● opis walorów turystycznych regionów i miejscowości;

● analizy zróżnicowania zagospodarowania turystycznego w ujęciu przestrzennym;

● charakterystykę międzynarodowego ruchu turystycznego.

Zamieszczone w książce liczne studia przypadków ilustrują specyficzne cechy i problemy opisywanych regionów. W ramkach zawarto także objaśnienia niektórych pojęć i terminów.

Niniejsze opracowanie przygotowano z myślą o studentach kierunku turystyka i rekreacja oraz różnych specjalności z zakresu gospodarki turystycznej na kierunkach ekonomicznych, humanistycznych, geograficznych i innych, a także o wszystkich czytelnikach interesujących się problematyką turystyczną.

● Sprzedaż prowadzi księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego „PWN”, dokument online: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/175447/regiony-turystyczne-swiata-t-2.html, data dostępu: 26.10.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit