Rekreacja i czas wolny

Rekreacja i czas wolny

Rekreacja i czas wolny / red. nauk. Ryszard Winiarski. Warszawa: Łośgraf; 2011; 308 s.; ISBN: 978-83-627-2617-2

Ryszard Winiarski, profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji i były prorektor tej uczelni. Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Folia Turistica”, autorem oraz redaktorem naukowym wielu książek i artykułów z zakresu teoretycznych podstaw turystyki i rekreacji. Był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Jego zainteresowania pozazawodowe to podróże, sporty przestrzeni i fotografia turystyczna.

ryszard.winiarski@awf.krakow.pl

Podręcznik akademicki prezentujący w zwięzłej formie aktualne problemy i dorobek badawczy nauk humanistycznych zajmujących się rekreacją i czasem wolnym. Książka przedstawia rekreację jako zjawisko dotyczące bezpośrednio człowieka, jego aktywności, postaw i systemu wartości, dylematów i wyborów związanych ze sposobem spędzania wolnego czasu.

Podręcznik szczegółowo i wyczerpująco omawia zagadnienia związane z rekreacją: filozofię rekreacji, historię rekreacji, antropologię rekreacji, psychologię rekreacji, teologię rekreacji, socjologię czasu wolnego, ekonomię czasu wolnego, pedagogikę czasu wolnego.

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści, profesorowie i wykładowcy Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szczecińskiego, Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podręcznik akademicki adresowany do studentów, doktorantów i wykładowców kierunku turystyka i rekreacja.

[…] „praca jest niewątpliwie dziełem nowatorskim, oryginalnym i bogatym treściowo. Tytułowa problematyka – czasu wolnego i rekreacji – naświetlona została w sposób wszechstronny, z wykorzystaniem dorobku naukowego głównych dyscyplin humanistycznych: historii, filozofii, socjologii, psychologii, antropologii, pedagogiki, ekonomii […]. Zaletą całego zbioru jest […] podziwu godna rzetelność, ogromna erudycja oraz umiejętność prowadzenia gruntownie pogłębionej refleksji.” Z recenzji prof. dr. hab. Józefa Lipca. Uniwersytet Jagielloński.

Spis treści

● Zamówienia realizuje: księgarnia internetowa wydawnictwa „Łośgraf”, data dostępu 30.03.201


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit