Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji

Rekreacja i turystyka szkolna w procesie edukacji / oprac. Elżbieta Biernat, Ewa Kozdroń.- Warszawa : Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie, 2008, - 198 s. : il. ISBN 978-83-918553-8-6

Publikacja przedstawia teoretyczne i praktyczne działania w zakresie rekreacji i turystyki szkolnej. Pokazuje rolę, jaką powinna zajmować rekreacja i turystyka w edukacji szkolnej oraz wskazuje odpowiednie narzędzia realizacji. Aktywność ruchowa powinna być włączona na stałe do życia codziennego uczniów. Promocja zdrowego stylu życia wśród młodzieży szkolnej oraz proces wychowania do rekreacji i turystyki w szkole to jedno z zadań, jakie pwinna wypełniać współczesna edukacja szkolna. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i organizatorów czasu wolnego.

Książkę można zakupić bezpośrednio w Bibliotece Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w Warszawie, ul. Powązkowska 59, 01-728 Warszawa, tel. 022 392-96-37, email: rektorat@ews.edu.pl . Koszt jednego egzemplarza 25,00 zł. W sprawie faktur VAT proszę kontaktować się z Kwesturą uczelni: tel. 022 392-96-32.

Źródło : Jolanta Piórczyńska, Biblioteka Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie.
Zobacz również : http://www.ews.edu.pl/content/view/88/88/

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit