Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka

Środowisko społeczno-przyrodnicze a aktywność fizyczna człowieka / red. Alicja Kaiser, Marek Sokołowski. Poznań: Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2010, – 518 s.; Seria: Monografie, 3/10

Spis treści

● Rozdział 1: Aktywność fizyczna współczesnej rodziny

1.1. Aktywność fizyczna i sposób spędzania czasu wolnego w rodzinach uczniów szkoły sportowej (J. Adrian, A. Wieczorek, M. Pietrzak, Ł. Jadczak, R. Śliwowski)

1.2. Rekreacja ruchowa we wrocławskich rodzinach z dziećmi w młodszym wieku szkolnym (A. Kaik-Woźniak, T. Fąk)

1.3. Sposób spędzania czasu wolnego rodziny na przykładzie rodzin uczniów szkoły średniej pochodzących z małego miasta (J. Adrian, A. Wieczorek, M. Pietrzak, Ł. Jadczak, R. Śliwowski)

1.4. Wybrane aspekty aktywności fizycznej studentów turystyki i rekreacji oraz ich rodziców w kontekście zachowań zdrowotnych (Tomczak, Walczak)

1.5. Analiza porównawcza studentów turystyki i rekreacji oraz członków ich rodzin pod względem aktywności fizycznej oraz zachowań zdrowotnych (Tomczak, Walczak)

1.6. Rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego w rodzinie (Stuła, Graczykowska)

1.7. Miejsce rekreacji ruchowej w czasie wolnym rodziny na podstawie opinii nauczycieli (Pławińska, Szczepanowska, Górnik)

1.8. Retrospektywny obraz przygotowania w rodzinie do uczestnictwa w czasie wolnym (Kumala)

1.9. Czas wolny współczesnej rodziny (Mocek)

1.9a. Turystyka i rekreacja rodzinna na terenie Poznania i okolic: miejsca ciekawe a mniej znane (Rydzewska, Krzyżaniak)

1.9b. Turystyka górska jako forma rekreacji rodzinnej (Grobelny, Zarzycki)

1.9c. Aktywność fizyczna "młodych matek" (Sieńko-Awierianów, Chudecka)

● Rozdział 2: Środowisko rówieśnicze a aktywność fizyczna

2.1. Czas wolny gimnazjalistów (Syska, Tuchcińska)

2.2. Ocena rekreacyjnej aktywności fizycznej młodzieży licealnej z Poznania i okolic w czasie wolnym (Woźniewicz, Bajerska, Jeszka)

2.3. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym (Zawadzka, Łączek)

2.4. Determinanty zachowań rekreacyjnych młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska (Parzych)

2.5. Wybrane aspekty spędzania czasu wolnego przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Doniesienia wstępne (Nowak)

2.6. Analiza porównawcza aktywności fizycznej uczniów miejskich i wiejskich na podstawie Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) (Boruszczak, Urbaniak)

2.7. Miejsce aktywności ruchowej w życiu słuchaczy szkół policealnych (Żółtowska)

2.8. Rekreacja ruchowa dzieci i młodzieży w strukturach Kościoła Katolickiego (Molewski, A. Wieczorek, J. Wieczorek, Jadczak, Śliwowski)

2.9. Aktywność fizyczna studentów wychowania fizycznego (Sieńko-Awierianów, Wesołowska)

2.9a. "Zdrowy styl życia" w opiniach studentów z różnych państw europejskich (Umiastowska)

2.9b. Zachowania zdrowotne studentów poznańskich uczelni (Laudańska-Krzemińska, Korska)

2.9c. Aktywność fizyczna w stylu życia studentów UJ (Marchewka)

2.9d. Rekreacyjna aktywność fizyczna studentek w zależności od czynników społeczno-ekonomicznych i stylu życia (Wronka, Pawlińska-Chmara, Suliga)

● Rozdział 3: Społeczność lokalna a turystyka i rekreacja

3.1. Miejsce zamieszkania jako determinanta uczestnictwa w płatnych formach spędzania czasu wolnego (Joanna Kosmaczewska)

3.2. Wartości rekreacyjne wybranych jezior Wielkopolski i ich wpływ na użytkowanie przez lokalna społeczność (Świerk, Szpakowska, Dudzińska)

3.3. Turystyka i rekreacja szansą rozwoju wybranych miejscowości gminy Czaplinek (Dudzińska, Szpakowska, Świerk)

3.4. Funkcjonowanie "wiejskich domów zdrowia" w Rodzinnym Gospodarstwie Ekoturystycznym "Uroczanka" w Okopach (M. Roman)

3.5. Agroturystyka w gminach uzdrowiskowych (Przezbórska)

3.6. Turystyka uzdrowiskowa jako produkt turystyczny powiatu lubaczowskiego na przykładzie gminy Horyniec Zdrój (Zadworny)

3.7. Rola Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale dla rozwoju turystyki i rekreacji w regionie tomaszowskim (Cudny)

3.8. Wpływ przerwy wakacyjnej na zmiany cech somatycznych dzieci pochodzących ze środowiska miejskiego i wiejskiego (Trzeciak, Nadobnik)

3.9. Rola i znaczenie produktów regionalnych w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie regionu Alto Tras-Os-Montes w Portugalii

● Rozdział 4: Aktywność fizyczna w środowisku zawodowym

4.1. Aktywność fizyczna podejmowana w czasie wolnym przez żołnierzy zawodowych Instytucji Centralnych MON w świetle IPAQ (Tomczak)

4.2. Aktywność fizyczna w opinii żołnierzy zawodowych Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (Łyżwiński)

4.3. Zróżnicowanie typologiczne a rekreacyjna aktywność fizyczna pierwszych szeregowych zawodowych Wojsk Lądowych (Thomas)

4.4. Struktura czasu wolnego wśród funkcjonariuszy policji i nauczycieli wychowania fizycznego z miasta Siedlce (Dolowska-Żabka, Makowska-Pliszka, Ciepiela)

4.5. Percepcja czasu marynarzy pracujących na statku morskim (Leśniewska)

4.6. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez osoby pozbawione wolności (Poklek)

● Rozdział 5: Walory przyrodnicze a rozwój turystyki i rekreacji

5.1. Atrakcyjność turystyczna i ruch turystyczny w Parkach Narodowych Karpat Zachodnich-analiza porównawcza (Czarnecki)

5.2. Trasy biegu na orientację na tle walorów przyrodniczych miasta Chełmna i okolic (Celka, Stanoch, Dętkoś)
5.3. Możliwości realizowania form turystyczno-rekreacyjnych w zachodniej części Pojezierza Drawskiego (Umiastowska)
5.4. Rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne funkcje zieleni miejskiej Siemianowic Śląskich (Malewski)

5.5. Ocena przydatności zieleńców trzech głównych dzielnic Poznania do celów rekreacyjnych (Chojnacka, Wilkaniec)

5.6. Określenie chłonności rekreacyjnej lasów i wybranych jezior w gminie Dobiegniew w woj. lubuskim (Nadobnik, Trzeciak)

5.7. Dziedziniec pod słońcem: historia założenia, jego funkcjonowanie, istniejący układ zieleni (Wilkaniec, Pokorska, Chojnacka)

5.8. Turystyka konna we wschodnich powiatach województwa mazowieckiego (Mączka)

Zamówienia realizuje księgarnia Turystyczne Badania.pl, dokument online: http://www.turystycznebadania.pl/SRODOWISKO_SPOLECZNO_PRZYRODNICZE_A_AKTYWNOSC_FIZYCZNA_CZLOWIEKA_NOWOSC-77.html, data dostępu 30.04.2010

 

 

 
 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit