Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce

Rola i tendencje rozwoju uzdrowisk w Polsce : wybrane zagadnienia / Andrzej Hadzik, Aleksandra Hadzik, Grzegorz Mikrut. Kraków : „Sensus”, 2009,– 182 s. ; ISBN 978-83-61423-00-3

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1 : Istota, funkcje i społeczno-ekonomiczna rola uzdrowisk
1.1. Istota turystyki uzdrowiskowej jako formy turystyki zdrowotnej
1.2. Pojecie i podstawy prawne funkcjonowania uzdrowisk
1.3. Formy turystyki w uzdrowiskach
Rozdział 2 : Historyczny rozwój turystyki w uzdrowiskach
2.1. Rys historyczny tworzenia modelu uzdrowisk w świecie
2.2. Historia turystyki w polskich uzdrowiskach
Rozdział 3 : Usługi medyczne i towarzyszące w uzdrowiskach
3.1. Zakres i rodzaje usług medycznych w uzdrowiskach
3.2. Usługi turystyczne i towarzyszące jako element produktu uzdrowisk
Rozdział 4 : Tendencje rozwojowe polskich uzdrowisk
4.1. Zmiany wielkości i struktury przyjazdów do miejscowości turystycznych
4.2. Tendencje rozwojowe bazy materialnej uzdrowisk
4.3. Przekształcenia własnościowe w uzdrowiskach
Zakończenie
Bibliografia

Publikacja rozprowadzana przez wydawcę „Sensus” (http://sensus.pl/), będącego członkiem grupy wydawniczej „Helion” SA, oraz Śląską Księgarnię Kultury Fizycznej, mail: ksiegarniakulturyfizycznej@wp.pl.

Źródło : Andrzej Hadzik, andrzej_hadzik@wp.pl, korespondencja nadesłana 26.09.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit