Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych i hotelarsko-gastronomicznych w warunkach globalizacji: praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera i Ewy Muchy-Szajek; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji, Rekreacji i Turystyki. – Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010. – 256 s.: il.; 24 cm. – (Monografie /Wy»sza Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ISSN 1895-1546; nr 7). Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-88537-98-1

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie funkcjonowania i rozwoju usług gastronomicznych w warunkach globalizacji. Na wstępie należy przypomnieć‚ że historia gastronomii‚ podobnie jak hotelarstwa‚ sięga dwóch tysięcy lat. Wówczas to rolnicy z Bliskiego Wschodu udawali się do miejscowości‚ w których organizowany był targ‚ celem sprzedaży nadwyżek ziarna i innych produktów. Znajdując się poza domem‚ musieli zaspokajać potrzeby‚ które dzisiaj nazwalibyśmy potrzebami podstawowymi‚ a więc coś jeść‚ pić i gdzieś mieszkać. Wraz z rozwojem cywilizacji w rejonie Zatoki Perskiej - imperiów egipskiego i rzymskiego - tamtejsza ludność poprzez częstsze i liczniejsze podróże przyczyniła się nie tylko do rozkwitu handlu‚ ale także usług hotelarsko-gastronomicznych.

● Zamówienia realizuje księgarnia Profit 24, dokument online: http://www.profit24.pl/Rozwoj-uslug-turystyczno-rekreacyjnych-i-hotelarsko-gastronomicznych-w,product564157.html, data dostępu 18.10.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit