Rynek biur podróży 2012: raport

Rynek_biur_podry_2012

Rynek biur podróży 2012: raport / Maria Byszewska-Dawidek, Krzysztof Łopaciński. Warszawa: Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, 2013,– 28 s., tab., wykr.; 30 cm

Ze wstępu. Oddajemy do Państwa rąk raport Rynek biur podróży 2012 przygotowany przez Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie. Poprzedni raport, przygotowany przez ten sam zespół w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. i wydany przez Wiadomości Turystyczne, ukazał się w 2008 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych nie czekaliśmy publikację danych GUS dotyczących sytuacji w sektorze biur podróży w 2012 roku. Staraliśmy się jednak wykorzystać aktualną wiedzę o sytuacji na rynku turystycznym.
Spis treści
Wprowadzenie
Rozdział 1: Biura podróży w Europie
Rozdział 2: Biura podróży w Polsce (na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników)
Rozdział 3: Rola biur podróży w przyjazdach turystów zagranicznych do Polski oraz w podróżach Polaków (krajowych i zagranicznych)
Rozdział 4: Sytuacja ekonomiczna biur podróży w Polsce
Rozdział 5: Zatrudnienie w biurach podróży w Polsce
Zakończenie
● Zamówienia realizuje Elżbieta Nagórka, Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa, tel. +48 22 256-88-71, e.nagorka@vistula.edu.pl
● Wymianę międzybiblioteczną realizuje Bożena Bokota, Międzyuczelniana Biblioteka Grupy Uczelni „Vistula”, ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa, tel.: 22 457-23-63, email: biblioteka@vistula.edu.pl
Źródło: Krzysztof Łopaciński, korespondencja nadesłana 09.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit