Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki

Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki

Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki / Joanna Hawlena. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2012,– 225 s.; ISBN: 978-83-62805-40-2

W książce zaprezentowano zagadnienia teoretyczne dotyczące rynku usług transportowych i turystycznych oraz zachodzące na nich relacje ekonomiczne. Przestawiono genezę i rozwój lotniczych przewoźników niskokosztowych i hybrydowych, procesy deregulacji i liberalizacji rynku przewozów lotniczych oraz międzysegmentową rywalizację. Przedstawiono także wyniki badań wpływu przewoźników niskokosztowych na rozwój portów regionalnych i aktywizację ruchu turystycznego, konkurencję pomiędzy lotniskami oraz znaczenie rozwoju turystyki w procesie zwiększenia natężenia ruchu lotniczego w portach regionalnych Polski. Omówiono efektywność niskokosztowych przewozów pasażerskich na rynku usług lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z przychodami pozabiletowymi oraz ekonomicznymi przesłankami dążenia do akcesji w sojusze partnerskie. W końcowej części publikacji, wykorzystując wyniki autorskich badań ankietowych, zaprezentowano znaczenie działalności turystycznej w rozwoju gospodarczym. W konsekwencji badań rynku usług turystycznych przeprowadzonych przez instytuty badawcze na świecie, dotyczące rynku globalnego i europejskiego, a także przeprowadzonych przez autorkę, określono preferencje dotyczących miejsc, form i długości wyjazdów oraz związanych z wyborem środka transportu. W publikacji zawarto również światowe trendy rozwoju turystyki biorąc pod uwagę różne kryteria.

● Spis treści: http://www.autobusy-test.com.pl/images/stories/Ksiazki/2012/sthawlena.pdf

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium”, dokument online: http://www.autobusy-test.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=593&Itemid=103, data dostępu 10.02.2013

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit