Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie

Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie

Specjalizacja i profesjonalizacja we współczesnym pilotażu i przewodnictwie: materiały z VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Toruniu: praca zbiorowa / red. Zygmunt Kruczek. Kraków: „Proksenia”, 2012, 216 s.; ISBN 978-83-60789-39-1. Monografie, nr 12)

Monografia jest zbiorem materiałów zaprezentowanych na VII Forum Pilotażu i Przewodnictwa, które odbyło się w Toruniu w grudniu 2011 roku. Zebrane w publikacji artykuły wskazują drogę profesjonalizacji usług przewodnickich i pilockich oraz specjalizowania się w obsłudze różnych segmentów rynku turystycznego. Zamieszczono również materiały prezentujące sytuację prawną przewodników i pilotów w Polsce i Austrii oraz zasady tworzenia Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji dla tych zawodów.

Dr Piotr Cybula rekomenduje. W pracy tej opublikowane zostały cztery artykuły poruszające aspekty prawne:

● T. Simiński-Stanny, Ogólna sytuacja prawna pilotów i przewodników w Polsce

● P. Szymanowski, Europejskie Ramy Kwalifikacji w pilotażu i przewodnictwie a uznawanie zawodów regulowanych: czy przewodnika traktować jako zawód regulowany czy jako produkt regionalny? Wprowadzenie do dyskusji

● M. Nowak-Duda, Przewodnicy w Austrii: zasady uzyskania licencji, przepisy adaptacyjne dyrektywy unijnej

● Procedury administracyjne dotyczące pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w projekcie: Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei ‘jednego okienka (UEPA), opracowane przez Z. Barbasia na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia”, dokument online: http://proksenia.pl/cgibin/shop?info=134&sid=77a36a1e , data dostępu 01.03.2012

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit