Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego / T.4: PTTK w roku sześćdziesięciolecia

Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego. T.4: PTTK w roku sześćdziesięciolecia / wybór materiałów oraz układ tomu Edward Wieczorek i Janusz Umiński. Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, Komisja Historii i Tradycji, 2010,– 495 s., il., tab., wykr.; 24 cm. ISBN 978-83-60126-30-0

Spis treści

● Wstęp / Lech Drożdźyński

Z kart historii Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

● Znak Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – odznaka organizacyjna / Zbigniew Lewandowski

● PTTK wobec przemian niesionych przez „Polski Październik” 1956 roku. / Wanda Skowron

● Gawędy do historii Oddziału PTK – PTTK w Kielcach / Tomasz Wągrowski

● Działalność okręgu PTTK w Bydgoszczy w latach 1951-1975 / Janusz Umiński

● Z kart historii krajoznawstwa i turystyki w Siennicy / Stanisław Czajka

● Proweniencja wybranych druków XIX-wiecznych ze zbiorów Centralnej Biblioteki Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego / Monika A. Luty

● Kraj w oczach artystów / Adam Czarnowski

Formy działalności Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

● Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK w Katowicach, dzieje i dzień dzisiejszy / Edward Wieczorek

● Dwadzieścia lat Górskiej Turystyki Jeździeckiej w strukturach PTTK / Marek Piotr Krzemień

● Krajoznawstwo na Kresach Wschodnich. „Słonim – splecione losy” / Grażyna Orłowska-Rybicka

● Wschodnie rubieże historyczne ziem polskich w fotografii krajoznawczej prezentowanej w oficjalnym organie PTK – „Ziemi” 1910-1914 / Wanda Skowron”

Pokrewne organizacje i instytucje – wspólna myśl i działanie

● Karpackie Towarzystwo Narciarzy. Zarys dziejów / Jerzy Kapłon

● Działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego (dawniej Towarzystwo Popierania Kultury Regionalnej) w propagowaniu u rozwijaniu turystyki i krajoznawstwa w Częstochowie / Marian Głowacki

Dokumenty

Publikacja dostępna jest w ramach wymiany międzybibliotecznej u Marii Janowicz, kierownika Centralnej Bibliotece PTTK (ul. Podwale 23. 00-261 Warszawa. tel. 22 831-80-65, email: cb@pttk.pl, bibliotekapttk@bibliotekapttk.pl)

Źródło: Edward Wieczorek, korespondencja nadesłana 18 grudnia 2010

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit