Survival w teorii i praktyce

Survival w teorii i praktyce / red. Józef Bergier, Michał Sroka. Biała Podlaska : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, 2009,– 153 s.; il., tab., wykr.; ISBN978-83-61044-56-7

Ze wstępu. Teoria zagadnienia określa termin survival jako sztukę przetrwania, choć nadal trudno znaleźć jego wyjaśnienie nawet w popularnych wydawnictwach encyklopedycznych. Sądzimy, że termin ten można opisać jako swoistą przygodę z wykorzystaniem umiejętności radzenia sobie w nieznanych warunkach,' przy użyciu jedynie podstawowego sprzętu i często w sytuacjach niebezpiecznych z wykorzystaniem siły woli organizmu

Przyjmuje się w literaturze, że początek survivalu wiąże się z wiekiem XX-tym, a jego pierwowzorem był prawdopodobnie woodcraft (z angielskiego „znajomość lasu"). Tworzyli go ludzie, którzy z rezerwą odnosili się do życia w rozwijającej się cywilizacji, a z zamiłowaniem do czasów poprzednich pokoleń. Tereny leśne stanowiły najlepsze i naturalne warunki dla różnych grup poszukiwaczy przygód wykorzystujących proste narzędzia i korzystając z jedzenia, które oferowała im przyroda.

W Polsce survival pojawił się pod koniec XX wieku i na początku za-interesował zorganizowane grupy harcerskie, a następnie inne młodzieżowe stowarzyszenia. Obecnie z survivalu korzystają różne grupy społeczne, w tym pracodawcy w poszukiwaniu wzajemnych relacji w ich zespołach pracowniczych.

Pierwsze opracowania podręcznikowe dotyczące survivalu przygotowali tacy autorzy jak Pałkiewicz 1994, Kwiatkowski 1996, Szmytke 1996, 1997, Kalina i wsp. 1998.

Stale rozwijające się zainteresowanie survivalem było inspiracją do przy-gotowania kolejnego podręcznika uwzględniając teoretyczne i praktyczne przesłanki jego uprawiania.

W rozdziale teoretycznym zaprezentowano aktualne trendy w survivalu oraz znaczenie kadr i programów zajęć.
W rozdziale praktycznym wskazano stosowane rozwiązania w warunkach: trekkingu tropikalnego, na pokładzie okrętu podwodnego, szkoły przetrwania żołnierzy, ratownictwa w wodzie i bezpieczeństwa w lesie.

Sądzimy, że przygotowane opracowanie będące efektem zgromadzonych doświadczeń teoretyków i praktyków zagadnienia będzie pomocne dla coraz większej rzeszy organizatorów i uczestników imprez survivalowych. Redaktorzy

Osoby zainteresowane pozycjami wydanymi przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej proszone są o kontakt z mgr Marzeną Dziołak, dyrektorem Biblioteki PWSZ, tel. 083 344 99 22, email: m.dziolak@pwsz.bialapodlaska.pl , lub biblioteka@pwsz.bialapodlaska.pl .

Źródło : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II, dokument online :
http://www.pwsz.bialapodlaska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=692&Itemid=468, data dostępu 25.06.2009

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit