Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego: opracowanie diagnostyczne / Zbigniew Głąbiński. – Szczecin : Forum Turystyki Regionów, 2008.– 163 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. ISBN 978-83-61289-08-1

„Pomorze Zachodnie jest tym regionem dla Polski, dla którego rozwój turystyki może być jednym z ważniejszych czynników stymulujących wzrost gospodarczy oraz poprawę jakości życia ludności zamieszkującej niekiedy bardzo silnie zaniedbane obszary dawnych wsi pegeerowskich. Jednakże dalszy rozwój działalności turystycznej w tym regionie wymaga nie tylko zainwestowania w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, ale także musi wiązać się z działaniami edukacyjnymi zmierzającymi do kształtowania świadomości terytorialnej oraz tożsamości regionalnej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Ten właśnie aspekt działalności edukacyjnej jest przedmiotem opracowania Zbigniewa Głąbińskiego, który swoją pracę oparł nie tylko na studium literatury, rozważaniach teoretycznych i badaniach ankietowych, ale także na bogatym doświadczeniu wieloletniego organizatora i propagatora turystyki edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży. Zaprezentowane opracowanie ma nie tylko dużą wartość naukową i poznawczą, ale może stanowić solidną podstawę dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć praktycznych zmierzających do polepszenia jakości usług z zakresu turystyki edukacyjnej"

prof. dr hab. Ryszard K. Borówko

„Opracowanie Zbigniewa Głąbińskiego zajmuje miejsce szczególne, gdyż autor podjął się badania czynników wpływających na kształtowanie świadomości terytorialnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, jest to region wyjątkowy ze względu na złożoną historię, której wynikiem jest dziedzictwo kulturowe będące dorobkiem wielu narodów. (....) Jest to ważna pozycja dla dalszego rozwoju badań w zakresie znaczenia ruchu turystyczno-krajoznawczego nie tylko w kształtowaniu świadomości i tożsamości regionalnej, ale w szeroko rozumianej edukacji szkolnej".

prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit