Szlak Piastowski w przebudowie

Szlak_Piastowski_Okadka

Szlak Piastowski w przebudowie: struktura, zarządzanie, oferta kulturowo-turystyczna / Armin Mikos von Rohrscheidt. Kraków: Proksenia, 2013,– 446 s.; ISBN 978-83-60789-47-6. Seria: Monografie o tematyce turystycznej, 18.

Obszerne, pionierskie dzieło w którym na tle teorii szlaków tematycznych zawarto wyniki badań przeprowadzonych przez autora na Szlaku Piastowskim. Oprócz audytu szlaku zrealizowano badania turystów, nakreślono ich profil, poznano ich zachowania i opinie o szlaku. Wyniki badań posłużyły do sformułowania propozycji modyfikacji i korekty szlaku. W aneksie zawarto narzędzia badań oraz szczegółowe ich wynik a także obszerną bibliografię i wykaz innych materiałów źródłowych. Prace można polecić wszystkim interesującym się problematyka turystyki kulturowej od kadr naukowo-dydaktycznej, studentów a kończąc na administratorach szlaków tematycznych jako wzór właściwego podejścia do zarządzania szlakiem.

Z recenzji dr hab. Jacka Sójki, prof. UAM. Oceniając rozprawę dra Mikosa v. Rohrscheidt należy podkreślić przede wszystkim rozległą wiedzę, którą dysponuje autor, fachowy język, którym się posługuje, szczegółowość analiz, których dokonał oraz – co nie mniej ważne – aplikacyjność wniosków, do których dochodzi. Autor jest świadom, iż wiele innych szlaków wymaga podobnej restrukturyzacji, a zatem jego ustalenia mogą być – a jestem pewien, że będą – przydatne w przyszłości, co powinno wpływać na lepszą popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego wśród rodzimych odbiorców oraz wśród turystów zagranicznych. Rozprawa dra Armina Mikosa v. Rohrscheidt poświęcona Szlakowi Piastowskiemu jest nie tylko pracą wybitną, lecz jednocześnie doskonałym przykładem kulturoznawstwa stosowanego, a zatem refleksji nad kulturą, która formułuje zalecenia adresowane do menedżerów kultury, proponuje narzędzia zarządzania instytucjami kultury, zachęca do prowadzenia badań zarówno nad sposobami prezentacji dziedzictwa narodowego jak i nad problemem oczekiwań i potrzeb odbiorców tej oferty.
● Spis treści
● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa wydawnictwa „Proksenia", data dostępu 24.03.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit