Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej

Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej

Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej / Wojciech Czarny [et al.]. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. – 152 s., [32] s. tabl.: il. (w tym kolor.); 23 cm. Bibliogr. s. 144-149. ISBN 978-83-7338-610-5

Autorzy: Wojciech Czarny, Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Jarosław Herbert, Maciej Śliż, Andrzej Śmiały

Ze wstępu. Województwo podkarpackie posiada gęstą sieć tras i szlaków turystycznych, dysponuje rozwiniętą bazą noclegową i gastronomiczną, oferuje dobrą jakość usług turys­tycznych, a to zapewnia odpowiednie warunki do aktywnego odpoczynku. Turystyka piesza, rowerowa i kajakowa zawiera pożądany, zwłaszcza przez młodych ludzi, element ryzyka i rywalizacji, dostarcza mocnych wrażeń i sprzyja odnowie sił psychofizycznych.

W piśmiennictwie polskim brak syntetycznej kompilacji wspomnianych form w jednym opracowaniu. Autorzy niniejszego podręcznika postarali się sprostać temu za­daniu, oddając do użytku opracowanie skierowane przede wszystkim do studentów wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji. Książka składa się z trzech głównych rozdziałów, w których omawiane są: turystyka piesza, rowerowa i kajakowa. Dwa kolejne rozdziały dotyczą aspektów zdrowotnych uprawiania turystyki oraz postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Systematyczna aktywność ruchowa jest obowiązkiem każdego człowieka w stosunku do własnego zdrowia. Umacnia bowiem dobry stan zdrowia i jednocześnie zapobiega rozwojowi przewlekłych chorób, m.in. układu krążenia, metabolicznych i narządu ruchu. W myśl sentencji Wojciecha Oczki: Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do lektury, a następnie do praktycznego działania w terenie. Autorzy

Spis treści:

Wstęp

1. Turystyka piesza

1.1. Rys historyczny

1.2. Ogólna charakterystyka turystyki pieszej

1.3. Podstawowe umiejętności w turystyce pieszej

1.4. Przykładowe gry doskonalące umiejętności w turystyce pieszej

1.5. Planowanie turystyki pieszej

1.5.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, wymogi prawne, obowiązujące zasady

1.5.2. Organizacja turystyki pieszej

1.6. Turystyczne szlaki piesze

1.6.1. Przykładowa trasa piesza

1.6.2. Przykładowa wycieczka piesza

1.6.3. Komercyjne rajdy piesze w województwie podkarpackim

1.7. Formy uprawiania turystyki pieszej

1.8. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

2. Turystyka rowerowa

2.1. Rys historyczny

2.2. Ogólna charakterystyka turystyki rowerowej

2.2.1. Rodzaje rowerów

2.3. Podstawowe umiejętności w turystyce rowerowej

2.4. Przykładowe gry doskonalące umiejętności jazdy rowerem

2.5. Planowanie turystyki rowerowej

2.5.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa, wymogi prawne, obowiązujące zasady

2.5.2. Organizacja turystyki rowerowej

2.6. Turystyczne szlaki rowerowe

2.6.1. Przykładowa trasa rowerowa

2.6.2. Przykładowa wycieczka rowerowa

2.6.3. Komercyjne wycieczki rowerowe w województwie podkarpackim

2.7. Formy uprawiania turystyki rowerowej

2.8. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

3. Turystyka kajakowa

3.1. Rys historyczny

3.2. Ogólna charakterystyka turystyki kajakowej

3.3. Podstawowe umiejętności w turystyce kajakowej

3.3.1. Czynności przygotowawcze

3.3.2. Podstawowe manewry

3.3.3. Elementy locji

3.3.4. Umiejętności dodatkowe

3.4. Przykładowe gry i zabawy doskonalące umiejętności pływania kajakiem

3.5. Planowanie i organizacja turystyki kajakowej

3.5.1. Program szkolenia podstawowego z kajakarstwa

3.5.2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa - wymogi prawne, obowiązujące zasady

3.6. Turystyczne szlaki wodne

3.6.1. Przykładowe trasy kajakowe

3.6.2. Podstawowe zasady organizacji wycieczki kajakowej

3.6.3. Komercyjne wycieczki kajakowe w województwie podkarpackim

3.7. Formy uprawiania turystyki kajakowej

3.8. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

4. Aspekty zdrowotne turystycznych praktyk studenckich

5. Podstawowe zasady i metody postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy

5.1. Zasady i metody postępowania w przypadku utraty przytomności

5.2. Pierwsza pomoc przedmedyczna przy urazach i rozstrojach organizmu

5.3. Ćwiczenia teoretyczne i praktyczne na zaliczenie przedmiotu

Zakończenie

Piśmiennictwo

Notki o autorach

Aneks

1. Autorzy i studenci na turystycznych szlakach-fotografie

2. Oznaczenia szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych

Zamówienia realizuje Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, dokument online: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=1380, data dostępu 03.09.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!