Teoria i metodyka rekreacji

Teoria i metodyka rekreacji

Teoria i metodyka rekreacji / red. Wiesław Siwiński, Beata Pluta. – wyd. 2, zm. i uzup. Poznań : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2010,– 374 s.; ISBN 978-83-61414-32-2, ISSN 0303-5107; Seria: Podręczniki, nr 51


Rekreacja jako złożone zjawisko społeczno-biologiczne i ekonomiczne oraz przestrzenne, a także jako forma określonych potrzeb człowieka (np. rekreacyjnych, zdrowotnych, poznawczych, kulturowych itp.) jest zjawiskiem masowym, ogólnoświatowym. Wiele problemów społecznych, ekonomiczno--przestrzennych i marketingowych w rekreacji u progu XXI w. jest związanych z integracją państw w Unii Europejskiej. Dla niektórych z nich konieczne jest zainicjowanie wielu skomplikowanych przekształceń w sferze usług rekreacyjnych.

Wybór zaprezentowanej tematyki został podyktowany z jednej strony niedostateczną liczbą publikacji poruszających zagadnienia uczestnictwa dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zajęciach rekreacyjnych, z drugiej zaś - wzrostem zainteresowania praktyków z ośrodków rekreacyjnych i studentów szkół wyższych tą problematyką.

Podręcznik przybliża zagadnienia teorii i metodyki rekreacji oraz mechanizmów jej funkcjonowania w różnych środowiskach społeczno-lokalnych. Osnowę rozważań prezentowanych w niniejszym opracowaniu stanowią zagadnienia wynikające z nauk o kulturze fizycznej i dotyczą one: społecznych podstaw rekreacji, biologicznych podstaw rekreacji, ekonomicznych uwarunkowań rozwoju rekreacji oraz metodyki rekreacji ruchowej, które w realiach polskiej rzeczywistości należy wdrażać i uznać za konieczność. Mając to na względzie, autorzy przedstawili wiedzę z zakresu wymienionych zagadnień.

Rekomendowany podręcznik został pomyślany jako monografia poświęcona najważniejszym zagadnieniom funkcjonowania rekreacji w Polsce, zawierająca treści o charakterze naukowym oraz informacyjno-dydaktycznym. Należy posługiwać się nim w procesie kształcenia w szkołach wyższych, a także w samodzielnym i zawodowym dokształcaniu. Autorzy uważają, że powinien być użyteczny również dla nauczycieli szkół zawodu w takich dziedzinach, jak: nauczyciel wychowania fizycznego, magister turystyki i rekreacji, hotelarstwa, zarządzania, marketingu w turystyce i rekreacji. Wychodząc z założenia, że doskonalenie umiejętności i poszerzenie wiedzy są procesami trwałymi, autorzy wyrażają nadzieję, że podręcznik będzie z pożytkiem wykorzystywany przez tych wszystkich, którzy interesują się problematyką funkcjonowania teorii i metodyki rekreacji.

● Zamówienia realizuje : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, tel. 61 835-50-97, email: annam@awf.poznan.pl, osoba kontaktowa: Tomasz Grupa

● Sprzedaż prowadzi również:

, dokument online: http://www.turystycznebadania.pl/TEORIA_I_METODYKA_REKREACJI_nowosc_wyd2010-164.html, data dostępu 16.09.2010

Księgarnia sportowo-medyczna, dokument online: http://sportowo-medyczna.pl/teoria-metodyka-rekreacji-p-3723.html, data dostępu 24.09.2010. Uwaga, tutaj dostępny jest spis treści.

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit