Terra incognita w turystyce

Terra incognita w turystyce / red. Mieczysław K. Leniartek. Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”, 2009,– 559 s.; ISBN 978-83-87708-64-1

Niniejsza publikacja jest zbiorem prac autorów reprezentujących różnorodne dziedziny nauki. Podjęli oni próbę odkrywania Terra incognita w turystyce, rozumianej jako zapomniane lub niedostrzegane przestrzenie: fizyczna, społeczna i duchowa. Te "ziemie nieznane" są zagubione w natłoku coraz to nowych produktów na globalnym rynku turystycznym. Ich eksploracja jest przywracaniem spontaniczności i radości wędrowania w czasie i przestrzeni - zachowań i odczuć niemal nieobecnych we współczesnej zrutynizowanej turystyce.

Poza ukazywaniem nowych lub dotąd jeszcze słabo rozpoznanych zjawisk w turystyce – w jej sferze programowej, funkcjonalnej i organizacyjnej - autorzy poszukują także odpowiedzi na pytania o rolę współczesnej turystyki w życiu zarówno indywidualnego człowieka, jak i całych społeczności. Eksponując czynnik kreatywności turystów w interpretacji obrazów, zjawisk i towarzyszących im treści niematerialnych akcentują oni rolę jednostkowego poznania i egzystencjonalnej refleksji.

Zobacz również informację o konferencji naukowej „Terra incognita w turystyce” w Wydziale Turystyki Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” w Kłodzku, 3-4 czerwca 2009 roku : http://www.klodzko.edukacja.wroc.pl/artykuly/903/Konferencja-WSZ-E-Terra-incognita-w-turystyce

Sprzedaż odręczna publikacji w punkcie kserograficznym w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62; zamówienia realizuje Ośrodek Badań Naukowych Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 50-425 Wrocław ul. Krakowska 56-62, sprzedażą zajmuje się mgr inż. Ewa Pańka, tel. 0-71 377-21-28, mailem: obn@edukacja.wroc.pl.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit