Tourism role in the regional economy. Vol. 3

Tourism role in the regional economy. Vol. 3

Tourism role in the regional economy. Vol. 3, Social, health-related, economic and spatial conditions of disabled people’s tourism development / ed. Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski ; [auth. Blachura Beata et al.] ; University of Business in Wroclaw. –Wroclaw: University of Business, 2011. – 494 s. : il. ; 24 cm. Nazwy aut. na s. 491-494. Na okł. odmienna kolejność red. Bibliogr. przy pracach. ISBN 978-83-929382-5-5

Spis treści
I. Determinants of disabled people’s tourism
● Beata Dec, Jan Krupa: Evaluation of the hotel and catering industry in terms of adaptation to the needs of disabled persons in Przemysl
● Magdalena Duda-Seifert, Jacek Zajączkowski: Accessibility of tourist attractions in Wroclaw city for people with physical disabilities
● Marta Góralewicz-Drozdowska, Małgorzata Leśniak-Johann: Accessibility of selected tourist attractions in the Kłodzkie Sudetes for physically disabled people
● Maciej Jackowski, Izabela Czmok, Patrycja Żegleń: Motor activity of the disabled by the example on downhill skiing
● Maciej Jackowski, Krzysztof Szpara, Magdalena Skała, Beata Dec: The role of the hucul horses stud in the development of tourism in the region with particular emphasis on the participation of disabled persons
● Krzysztof Kaganek, Zygmunt Kruczek: Methodological and organizational background in the work of tourist guides and tour leaders travelling with disabled tourists
● Friedrich Kugler, Jörg Möller: The area Rennsteig, a barrier-free model region of integrated tourism
● Janusz Łach, Jolanta Łukomska, Agnieszka Rozenkiewicz: Development conditions of tourism for the blind and visually impaired in Wroclaw
● Peter Mayer, Katalin Formadi: Disabled tourism: a competence issue
● Łukasz Musiaka: Current status of accessibility of chosen castles and palaces of Lodz region to the needs of disabled people
● Zygmunt Sawicki: Assessment of the adjustment of Bavarian tourist infrastructure to the needs of physically disabled people – a case study
● Magdalena Skała, Maciej Jackowski, Krzysztof Szpara: Elements of a tourist infrastructure for the needs of the disabled with the city of Rzeszow as a backdrop
● Krzysztof Szpara, Magdalena Skała, Maciej Jackowski: Higher education of disabled person possibilities in University of Information Technology and Management in Rzeszow
● Sylwia Toczek-Werner: Models of tourisms and tourist experiences of people with motor disability
● Monika Tomaszewska: Tourism as activation factor of disabled persons in view of incapacitated persons
● Zbigniew Werner: Selected problems of tourism for people with hearing impairment and for the deaf without speech
● Krzysztof Widawski: Accessible tourism starts with the accessible information. Madrid case study
● Alina Zajadacz: Attitudes to social integration of deaf and hearing people during leisure time in Poland
II. Current picture and problems of disabled people’s tourism
● Michal Červinka, Lenka Švajdová: Accessibility in tourism and related services
● Lóránt Dávid, Nikoletta Kiss, Csaba Szűcs: ‘Ability’ tourism project for disabled people in the town of Tamási, Hungary
● Katalin Formadi, Peter Mayer: What can people with disabilities do in tourism? Employability of disabled people – a case of a hotel and a restaurant
● Mirosław Furmanek, Katarzyna Urbańska: Motivations and directions of travel for tourists with disabilities in the light of Krakow’s research
● Aleksandra Gromelska: The spa and wellness tourism for people with disabilities in Dolny Śląsk
● Renata Grzywacz, Joanna Urbaniak: “Podkarpacie without barriers” – concept of media guide – an opportunity for the development of tourism for the disabled in the Podkarpacie Province
● Janusz Marak, Jerzy Wyrzykowski: The current state of research on tourism of disabled persons in Poland
● Jolanta Śledzińska: Tourism for all. Accessibility of tourist infrastructure in Poland to people with various disabilities
● Maciej Szymczyk: The Museum of Papermaking’s experience in creating the offer for the disabled tourists
● Dobrochna Tomczak: Competence of personnel in tourism for handicapped persons based on studies conducted among employees of travel agencies and hotel facilities
● Katarzyna Trybuś: Adapting hotels in Wroclaw to the needs of the people with a disfunction of mobility
● Wojciech Wiesner, Beata Blachura, Wojciech Seidel: Water rescue without limits? The problem of lifeguards with disabilities training
Książka dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej: Zuzanna Helis, Biblioteka Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław, tel. 071 333 11 10, fax. 071 333 11 02, e-mail: biblioteka@handlowa.eu
Źródło: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, dokument online: http://www.handlowa.eu/pl/nauka_i_badania/wydawnictwa_wsh/zamow_ksiazke/ , data dostępu 28.02.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit