Tourism Towards 2030. Global Overview

Tourism Towards 2030. Global Overview

Światowa Organizacja Turystyki wydała opracowanie „Tourism Towards 2030. Global Overview”. W publikacji zawarto prognozy liczby zagranicznych podróży turystycznych na świecie do roku 2030.

Autorzy publikacji podkreślają, że kolejne dwie dekady dla turystyki będą oznaczały stabilny rozwój, co oznacza iż średnio każdego roku w latach 2010-2030 liczba podróży zagranicznych na świecie będzie rosnąć o 43 miliony. Poziom 1 miliarda podróży zagranicznych na świecie zostanie przekroczono w 2012 roku, a do 2030 roku liczba ta osiągnie poziom 1,8 miliarda. Obecnie według UNWTO turystyka ma 5% udział w tworzeniu światowego PKB oraz daje zatrudnienie co 12 pracującej osobie. Jest także dla części krajów głównym elementem eksportu (do tej grupy należą zarówno kraje wysokorozwinięte jak i rozwijające się).

Prognozy UNWTO opierają się na założeniach IMF (Międzynarodowego Funduszu Walutowego), który szacuje iż światowe PKB będzie rosło w tempie 4% rocznie. Realny wzrost PKB dla poszczególnych regionów będzie następujący: Azja +5,7%, Afryka +4,8%, Bliski Wschód +4,3%, Europa, Ameryka Północna i Południowa (każdy z regionów +2,6%).

Prognozy Światowej Organizacji Turystyki zakładają, iż światowe roczne tempo wzrostu zagranicznych podróży turystycznych w latach 2010-2030 wyniesie 3,3% wobec 3,9% w latach 1995-2010. W tym okresie zakłada się również, iż wyższe tempo wzrostu będzie rejestrowane na początku analizowanego okresu - tj. w 2011 roku wyniesie 3,8%, a w 2030 roku - 2,5%.

Udział Europy w przyjazdach turystów zagranicznych ulegnie zmniejszeniu z 51% w 2010 roku do 41% w 2030 roku. Należy podkreślić, iż ta tendencja malejąca jest zauważalna już od roku 1980 - kiedy to Europa rejestrowała 61% udział w przyjazdach turystów zagranicznych na świecie. Zakłada się również, iż tempo wzrostu w liczbie podróży zagranicznych w latach 2010-2030 dla Europy Środkowo-Wschodniej wyniesie +3,1%, zaś dla Europy Północnej +1,8%. Ponadto Światowa Organizacja Turystyki szacuje, iż w 2030 roku Europę odwiedzi 744 mln turystów, w tym Europę Północną - 82 mln, Europę Zachodnią - 222 mln, Europę Środkowo-Wschodnią - 176 mln, Europę Południową - 264 mln.

● Informacja nt. publikacji UNWTO „Tourism Towards 2030. Global Overview” [http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/4E98/07B6/A1D8/382D/5B35/C0A8/0164/3066/111014_TT_2030_global_overview_excerpt.pdf]

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, data dostępu 31.10.2011

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa UNWTO, dokument online: http://pub.unwto.org/epages/Store.sf/?ViewObjectID=3304559&Currency=EUR, data dostępu 31.10.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit