Transformation of historical cities’ functions In the context of tourism and sustainability

Transformation_of_historical_cities

Transformation of historical cities' functions In the context of tourism and sustainability = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego / [ed. Romana Przybyszewska-Gudelis, with help of Daria Bręczewska-Kulesza]. – Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy, 2012. – 285 s.: il. kolor.; 30 cm. Streszcz. pol. przy pracach. Wstęp i spis treści także pol. Bibliogr. przy pracach. Indeks. ISBN 978-83-61036-22-7

Tom obejmuje szeroką gamę problemów urbanistycznych, architektonicznych i konserwatorskich, głownie w odniesieniu do przemian funkcjonalnych i przestrzennych w zakresie kultury i turystyki w Polsce i za granicą. Monografia składa się z trzech części:

1. „Środowisko życia w rewitalizowanych miastach” obejmuje artykuły dot. miast w aspekcie stanu i przemian warunków bytowania, głównie na przykładach rewitalizowanych ośrodków, fragmentów ich przestrzeni, rozmaitych aspektów waloryzacji środowiska, tak kulturowego jak i fizycznego, łącznie z jakością powietrza, które jest zasadniczym warunkiem egzystencji;

2. „Warunki efektywnej turystyki w miastach historycznych” prezentuje artykuły stanowiące efekty badań konkretnych miast zagranicznych i polskich - pokazując relacje między przestrzenią tak historyczną, jak i współczesną, a wymogami percepcji i funkcji turystycznej. Opisany jest stan obecny zwiedzanych zespołów urbanistycznych oraz projekty nowych rozwiązań. Uwzględnia się rozwój zrównoważony i politykę turystyczną, zależną od zasobów spuścizny historycznej - w kontekście zróżnicowanego popytu turystycznego;

3. „Relacje między czynnikami urbanistycznymi, architektonicznymi i konserwatorskimi w funkcjach miast” zawiera rezultaty studiów historycznej substancji miejskiej, jej potencjału krajobrazowego i artystycznego, uwarunkowań konserwacji zabytków i rewaloryzacji, projektów pozwalających na docenienie ich atrakcyjności w życiu i gospodarce współczesnej.

● Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, data dostępu 14.05.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit