Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego

Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego

Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego : stan i perspektywy badań :: Turism and the protection of natural environment - the current state and research / red. Stanisław Piechota. Warszawa: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, 2009; ISBN 978-83-61320-68-5; Seria: Problemy ekologii krajobrazu, vol.25

 

● Spis treści :: Table of Contents
– pobierz/download :
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/spis_tresci_tom25.pdf

● Krzysztof Kasprzak / Potencjalny wpływ realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego na środowisko przyrodnicze :: Potential influence of settlement realization of the plan of spatial development of Wielkopolska region on environment 
– pobierz/download :
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kasprzak.pdf

● Jolanta Kijowska : Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniew :: Environmental Conditionings of Ecotourism in Pniewy Commune 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kijowska.pdf

● Stanisław Krysiak : Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach występowania osadnictwa turystycznego :: The ecological aspects of a rural landscapes changes in Central Poland on areas of a tourist settlements 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/krysiak.pdf

● Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski : Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich :: Impact of tourism on the natural and social environment and spatial management 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/myga_piatek_jankowski.pdf

● Beata Raszka, Piotr Krajewski :
Możliwości rozwoju turystyki a ochrona wartości krajobrazowych na obszarze gminy Środa Śląska :: Opportunities to development of tourism and protection of landscape values on territory of Środa Śląska commune 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/raszka_krajewski.pdf

● Ewa Saks : Świadomość proekologiczna mieszkańców – wpływ na środowisko i uatrakcyjnienie regionu :: Environment-friendly awareness of inhabitants – the influence on the environment and enhancing the region 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/saks.pdf

● Kazimierz Kopczyński : Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego :: Educational values of the cultural landscape 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kopczynski.pdf

● Janusz Skoczylas : Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby :: Stone architecture in Cuba's tourist sites
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/skoczylas.pdf

● Beata Raszka, Jakub Szczepański, Krzysztof Motycki : Miasto w parku narodowym – problem koegzystencji i zagospodarowania turystycznego :: City in a national park – problems of coexistence and tourist development
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/raszka_i_in.pdf

● Aleksandra Spychała : Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” :: Tourism infrastructure of the „Dolina Baryczy” Landscape Park 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/spychala.pdf

● Katarzyna Fagiewicz : Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki :: Post-mining areas as a type of tourism-destination landscape 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/fagiewicz.pdf

● Wioletta Kałamucka : Zagospodarowanie turystyczne dolin rzecznych w obszarach chronionych województwa lubelskiego :: Touristic infrastructure in Vistula valley' s protected areas in Lublin voivodeship 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kalamucka.pdf

● Joanna Poczta : Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na kształtowanie polityki władz miejscowych :: Post-military cultural landscape of Borne Sulinowo and its influence on Town Council politics creating 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/poczta.pdf

● Jadwiga Płocka : Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej :: Tourist development in the District of Golub-Dobrzyń as the indispensable element of active tourism
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/plocka.pdf

● Krzysztof Parzych : Postrzeganie kurortu nadmorskiego przez turystów na przykładzie Łeby :: The tourist’s perception of the coastal seaside resort exemplified by Łeba 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/parzych.pdf

● Stanisław Piechota : Percepcja krajobrazu w edukacji turystycznej dzieci i młodzieży :: The perception of landscape in education of children and teenagers 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/piechota.pdf

● Mateusz Rogowski : Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska :: Assessment of trails scenic values on chosen examples from Lower Silesia 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/rogowski.pdf

● Lidia Poniży : Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego :: Natural conditions and tourist issues in the planning documents of selected communes of Poznań poviat 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/ponizy.pdf

● Sebastian Bernat : Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce :: Perspectives of acoustic ecology in Poland 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/bernat.pdf

Zobacz również : Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego. Stan i perspektywy badań”, Pniewy,16 – 17 kwietnia 2009, dokument online: http://paek.ukw.edu.pl/konf/gal/pniewy2009/pniewy_sprawozdanie.pdf

● Spis treści :: Table of Contents
– pobierz/download :
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/spis_tresci_tom25.pdf

● Krzysztof Kasprzak / Potencjalny wpływ realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego na środowisko przyrodnicze :: Potential influence of settlement realization of the plan of spatial development of Wielkopolska region on environment 
– pobierz/download :
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kasprzak.pdf

● Jolanta Kijowska : Uwarunkowania przyrodnicze ekoturystyki w gminie Pniew :: Environmental Conditionings of Ecotourism in Pniewy Commune 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kijowska.pdf

● Stanisław Krysiak : Ekologiczne aspekty przemian krajobrazów wiejskich Polski środkowej na obszarach występowania osadnictwa turystycznego :: The ecological aspects of a rural landscapes changes in Central Poland on areas of a tourist settlements 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/krysiak.pdf

● Urszula Myga-Piątek, Grzegorz Jankowski : Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy – analiza wybranych przykładów obszarów górskich :: Impact of tourism on the natural and social environment and spatial management 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/myga_piatek_jankowski.pdf

● Beata Raszka, Piotr Krajewski :
Możliwości rozwoju turystyki a ochrona wartości krajobrazowych na obszarze gminy Środa Śląska :: Opportunities to development of tourism and protection of landscape values on territory of Środa Śląska commune 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/raszka_krajewski.pdf

● Ewa Saks : Świadomość proekologiczna mieszkańców – wpływ na środowisko i uatrakcyjnienie regionu :: Environment-friendly awareness of inhabitants – the influence on the environment and enhancing the region 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/saks.pdf

● Kazimierz Kopczyński : Edukacyjne walory krajobrazu kulturowego :: Educational values of the cultural landscape 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kopczynski.pdf

● Janusz Skoczylas : Kamienna architektura atrakcją turystyczną Kuby :: Stone architecture in Cuba's tourist sites
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/skoczylas.pdf

● Beata Raszka, Jakub Szczepański, Krzysztof Motycki : Miasto w parku narodowym – problem koegzystencji i zagospodarowania turystycznego :: City in a national park – problems of coexistence and tourist development
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/raszka_i_in.pdf

● Aleksandra Spychała : Zagospodarowanie turystyczne Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” :: Tourism infrastructure of the „Dolina Baryczy” Landscape Park 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/spychala.pdf

● Katarzyna Fagiewicz : Obszary pogórnicze jako typ krajobrazu recepcyjnego turystyki :: Post-mining areas as a type of tourism-destination landscape 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/fagiewicz.pdf

● Wioletta Kałamucka : Zagospodarowanie turystyczne dolin rzecznych w obszarach chronionych województwa lubelskiego :: Touristic infrastructure in Vistula valley' s protected areas in Lublin voivodeship 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/kalamucka.pdf

● Joanna Poczta : Krajobraz kulturowy powojskowy Bornego Sulinowa i jego wpływ na kształtowanie polityki władz miejscowych :: Post-military cultural landscape of Borne Sulinowo and its influence on Town Council politics creating 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/poczta.pdf

● Jadwiga Płocka : Zagospodarowanie turystyczne powiatu golubsko-dobrzyńskiego jako niezbędny element turystyki aktywnej :: Tourist development in the District of Golub-Dobrzyń as the indispensable element of active tourism
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/plocka.pdf

● Krzysztof Parzych : Postrzeganie kurortu nadmorskiego przez turystów na przykładzie Łeby :: The tourist’s perception of the coastal seaside resort exemplified by Łeba 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/parzych.pdf

● Stanisław Piechota : Percepcja krajobrazu w edukacji turystycznej dzieci i młodzieży :: The perception of landscape in education of children and teenagers 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/piechota.pdf

● Mateusz Rogowski : Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska :: Assessment of trails scenic values on chosen examples from Lower Silesia 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/rogowski.pdf

● Lidia Poniży : Zagadnienia turystyczne w dokumentach planistycznych w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych gmin powiatu poznańskiego :: Natural conditions and tourist issues in the planning documents of selected communes of Poznań poviat 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/ponizy.pdf

● Sebastian Bernat : Perspektywy ekologii dźwiękowej w Polsce :: Perspectives of acoustic ecology in Poland 
– pobierz/download ::
http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol25/bernat.pdf

Zobacz również : Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego. Stan i perspektywy badań”, Pniewy,16 – 17 kwietnia 2009, dokument online: http://paek.ukw.edu.pl/konf/gal/pniewy2009/pniewy_sprawozdanie.pdf

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit