Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych

Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych

Turystyka biznesowa na globalnym rynku usług turystycznych / Katarzyna Klimek. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. – 60 s.: il.; 24 cm. Bibliogr. s. 56-58. ISBN 978-83-7252-577-2

Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza część ma charakter wprowadzający, w sposób syntetyczny omówiono w niej procesy globalizacyjne wpływające na rozwój nowych dziedzin działalności, w tym turystyki biznesowej. W drugiej części zdefiniowano ją i omówiono jej podstawowe formy. Zaprezentowano także podstawowe różnice między podróżami odbywanymi w celach związanych z wykonywaną pracą a turystyką wypoczynkową. Charakterystyce rynku podróży biznesowych poświęcono trzecią część pracy. Opisano w niej głównych uczestników tego rynku oraz omówiono najważniejsze sektory współczesnej turystyki biznesowej, tj. branżę konferencyjno-kongresową, podróże motywacyjne oraz targi i wystawy gospodarcze. W ostatniej części ukazano wpływ koniunktury gospodarczej na kondycję rynku podróży biznesowych.
Niniejsze opracowanie jest przeznaczone dla studentów studiów II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja jako pomoc dydaktyczna do zajęć z przedmiotu turystyka biznesowa i organizacja konferencji.
Spis treści: http://www.ksiegarnia-europejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788372525772&spisTR=1&store_id=2
Zamówienia realizuje Księgarnia Europejska, dokument online: http://www.ksiegarnia-europejska.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788372525772&hthost=1&store_id=2, data dostępu 20.09.2012

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit