Turystyka i polityka turystyczna a rozwój między starym a nowym paradygmatem

Turystyka i polityka turystyczna a rozwój między starym a nowym paradygmatem/Marek W. Kozak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2009,– 325 s. ; ISBN: 978-83-7383-345-6

Zawarta w książce analiza przemian zachodzących w turystyce, współczesnych koncepcji rozwoju regionalnego oraz wyników własnych badań empirycznych prowadzi Autora do wniosku, że dziś o sukcesie w rozwoju turystyki decydują nowe czynniki, związane m.in. z przywództwem, aktywnością elit i mobilizacją społeczną, zogniskowane wokół tworzenia infrastruktury i nowoczesnych produktów turystycznych zapewniających atrakcyjne spędzenie czasu. Dlatego czynniki te powinny znaleźć pełniejsze odzwierciedlenie w polskich strategiach i programach rozwoju turystyki, by podnieść konkurencyjność gospodarki turystycznej, racjonalizując nakłady i ograniczając koszty środowiskowe i społeczne.
Obszerne studia literaturowe, szerokie ujęcie zjawiska, świeżość spojrzenia na omawiane zagadnienia oraz rekomendacje przedstawione w kontekście rozwoju regionalnego i lokalnego, czynią tę książkę ważną lekturą zarówno dla polityków, działaczy samorządu terytorialnego, pracowników i pasjonatów turystyki, jak i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tytułowym problemem.

Spis treści: www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

Zamówienia: Księgarnia internetowa Wydawnictwa Naukowego „Scholar”, www.scholar.com.pl

Wydawnictwo Naukowe Scholar, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa, tel./fax. 022 828-93-91, 022 828-95-63, 022 826-59-21: email: info@scholar.com.pl, scholar@neostrada.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit