Turystyka i rekreacja: tom 9/2012

TiR_9_2012_AWF

Turystyka i rekreacja: tom 9/2012 / red. Monika Guszkowska; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo AWF, 2012,– 116 s.; il., mapy, tab., wykr.; 31 cm; ISNN1895-3700


Spis treści

● Janusz Majewski: Regionalne zróżnicowanie walorów turystycznych w Polsce
● Maciej Dębski: System POT-ROT-LOT w procesie promocji Polski jako destynacji turystycznej
● Jakub Mosz: Celebrytyzacja walorów turystycznych
● Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska: Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach Web gis
● Agata Stefanowska, Wojciech Szeligiewicz: Warszawski odcinek Wisły miejscem uprawiania sportów wodnych – stan faktyczny i możliwości rozwoju
● Artur Kiszek: Wybrane aspekty ulepszania gruntowych nawierzchni szlaków pieszych dla potrzeb turystyki pieszej
● Ewa Czarniecka-Skubina, Dariusz Andrejko, Paulina Rosa: Orkisz i jego produkty jako przykład nowych, prozdrowotnych trendów w gastronomii i turystyce w warunkach globalizacji
● Wacław Tadeusz Bawet: Uwarunkowania kształtowania się współczesnej kuchni polskiej
● Anna Pawlikowska-Piechotka: Tradition and contemporary of the allotments as a recreation space
● Jakub Mosz: Rytuały i ceremonie doświadczenia turystycznego
● Bartosz Szczechowicz: uczestnictwo studentów w aktywnych formach turystyki
● Bożena Alejziak: Analiza porównawcza aktywności turystycznej dzieci w latach 2002-2009 oraz preferowane formy turystyki
● Przemysław Kędra, Andrzej Dąbrowski: Wybrane aspekty prawne organizacji pozaszkolnych imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży

Zamówienia realizuje Wydawca pod mailem: magazyn@awf.edu.pl lub złożyć zamówienie w Kolporterze, Garmondzie, RUCH-u. Cena wszędzie jednakowa: 25 zł.
Źródło: Joanna Kłyszejko, korespondencja nadesłana 28.11.2013

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit