Turystyka i Rekreacja: zeszyty naukowe

WSTiJO zeszyt 12

Turystyka i Rekreacja: zeszyty naukowe; Wyższa Szkoła Turystki i Języków Obcych w Warszawie: 2013, z. 12 (2) / red. nacz. Joanna Wyleżałek. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystki i Języków Obcych 2013,– 199 s.; tab., wykr.; 24 cm. ISSN 1899-7228

Spis treści

Prawne i ekonomiczne aspekty aktywności turystycznej
● Katarzyna Jędruszczak, Możliwości finansowania rozwoju turystyki ze środków UE na przykładzie regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2007-2013
● Marta Pastwa , Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
● Piotr Piskozub, Timesharing jako instytucja rynku u sług turystycznych
● Bolesław Iwan, Rozwój turystyki spotkań biznesowych w Warszawie na tle danych krajowych
● Beata Meyer, Znaczenie RPO w procesie kreowania markowych produktów turystycznych w województwie zachodniopomorskim

Turystyka i rekreacja a potrzeby człowieka
● Edward Karczewski, Wpływ aktywności turystycznej na równowagę duchową oraz zdrowie człowieka
● Radosław Szafranowicz-Małozięć, Postrzeganie profesji rezydenta turystycznego przez uczestników imprez turystycznych
● Halina Makała, Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce
● Andżelika Dzięgiel, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk, Imprezy biegowe jako specyficzny rodzaj wydarzeń sportowych

Zrównoważony rozwój w turystyce w różnych perspektywach
● Czesław Adamik, Rola drugich domów w zrównoważonym rozwoju regionu turystycznego na przykładzie regionu Borów Tucholskich
● Marta Gałązka, Społeczne uwarunkowania turystyki zrównoważonej w gminie Stare Babice
● Karolina Korsan, Przyroda jako walor turystyczny Norwegii zachodniej w opiniach polskich turystów
● Nazar Kudla, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w kontekście aktywizacji przedsiębiorczości turystycznej

Varia
● Aneta Stawiszyńska, Konrad Fidler i jego działalność na rzecz popularyzowania turystyki i krajoznawstwa

Publikacja dostępna w ramach wymiany międzybibliotecznej. Kontakt: Wanda Piasecka, Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych, Al. Prymasa Tysiąclecia 38A, 01-242 Warszawa, email: wanda.piasecka@wstijo.edu.pl, tel.fax. 22 855 47 58.
Źródło: Wanda Piasecka, korespondencja nadesłana 27.04.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit