Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r.

turystyka w gosp. dom. 2013

Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. / red. Piotr Łysoń; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2014,– 230 s.; tab., wykr. ISBN 978-83-7027-566-2. Informacje i opracowania statystyczne

Data publikacji: 18.09.2014
Uczestnictwo w turystyce w okresie od 1 X 2012 r. do 30 IX 2013 r. oraz wydatki gospodarstw domowych na turystykę i wypoczynek. Preferowane sposoby wypoczynku przez członków gospodarstw domowych, zrealizowane podróże poza miejsce zamieszkania wg rodzaju podróży, celów, organizatorów, środków transportu, głównego miejsca pobytu, miejsca noclegów i poniesionych wydatków.
Niniejsza publikacja prezentuje wyniki badania ankietowego „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych" przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w październiku 2013 r.
Badanie dostarcza kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa oraz rodzajach usług turystycznych, z jakich korzystają Polacy. Prezentowane wyniki obejmują także preferencje w zakresie spędzania wolnego czasu, planów urlopowych, oceny stopnia uczestnictwa w wyjazdach turystycznych, skali wydatków przeznaczonych na ten cel, a także powodów braku uczestnictwa w wyjazdach turystycznych. Pozyskano także informacje na temat poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny i wydatków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację sprzętu turystycznego.
Oprócz informacji o zaangażowaniu gospodarstw domowych w uprawianie turystyki, dzięki porównaniu z wynikami poprzedniego badania możemy prześledzić zmiany, jakie zaszły w charakterystyce aktywności turystycznej gospodarstw domowych.
Przekroje: grupy społeczno-ekonomiczne, miejscowości zamieszkania wg klasy wielkości, grupy kwintalowe
● Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. 2.94 MB (pdf): http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5494/3/3/1/kts_turystyka_wypoczynek_w_gosp_dom_2013.pdf
● Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 r. 3.37 MB (zip): http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5494/3/3/1/kts_turystyka_wypoczynek_w_gosp_dom_2013.zip
Źródło: Główny Urząd Statystyczny, data dostępu 03.10.2014

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit