Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii – wnioski dla Polski

Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii – wnioski dla Polski

Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii – wnioski dla Polski / Katarzyna Klimek. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Krakowie, 2011,– 275 s.; ISBN: 978-83-61686-16-3

Niniejsza książka jest wynikiem zainteresowań naukowych autorki dotyczących szwajcarskiego oraz polskiego rynku turystycznego. Tej problematyce poświęciła również swoją pracę doktorską (2009) oraz opublikowała wiele artykułów w wydawnictwach branżowych.

Autorka pracy daje się poznać jako specjalistka w zakresie analizy ekonomicznych aspektów zjawisk turystycznych. (...) Niniejsza praca może mieć znaczący udział w badaniu relacji między turystyką a społeczno--gospodarczym rozwojem Szwajcarii, wskazując przy tym możliwości wykorzystania tych doświadczeń na gruncie polskim, jak też w nnych destynacjach turystycznych.

prof. dr hab. Władysław Gaworecki

Autorka wykazała się w pracy ogromną wiedzą oraz umiejętnościami badawczymi. Jest to opracowanie samodzielne i dojrzale, oryginalne w swych założeniach (...) doskonale udokumentowane źródłowo pod względem wykorzystanych materiałów faktograficznych oraz danych statystycznych. (...) Ważną zaletą pracy jest uwzględnienie w niej wątku polskiego, wykorzystanie przypadku Szwajcarii w elu ukazania możliwości i sposobów doskonalenia form, struktur oraz organizacji turystyki w Polsce.

prof. dr hab. Andrzej Szromnik

Spis treści: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788361686163&spisTR=1&store_id=2

Zamówienia realizuje Księgarnia ekonomiczna – Kazimierz Leki, dokument online: http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/modules.php?name=Sklep&plik=lista&nazwa=opis&nr_katal=9788361686163&hthost=1&store_id=2, data dostępu 01.12.2011

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit