Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji

Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji: Gremium Ekspertów Turystyki / red. nauk. Grzegorz Gołembski; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008,– 371 s.; tab., wykr., mapy; 24 cm; ISBN 978-83-7417-363-6

Ze wstępu. W dobie Internetu, szybkich połączeń komunikacyjnych, tworzenia wielkich obszarów, na których zasada jest swoboda przepływu ludzi, towarów i kapitału - rozwój turystyki nabiera nowych impulsów. Wraz z bogaceniem się społeczeństw rośnie udział usług w strukturze konsumpcji. W konsumpcji usług turystyka odgrywa coraz większą role. Jednocześnie tradycyjne regiony turystyczne zaczynają wchodzić w fazę dojrzałości i spadku zainteresowania w cyklu życia oferowanych przez siebie produktów. Regiony do tej pory „nie odkryte” lub dopiero „odkrywane” jako miejsca recepcji turystycznej zaczynają dostrzegać w rozwoju turystyki możliwości wzrostu swojej pozycji konkurencyjnej, która może doprowadzić do sytuacji, w której dochody regionu zaczną przewyższać średnią dochodów dla większego obszaru. Zaczyna się konkurować zarówno o turystów, jak i inwestorów, co umożliwia w konsekwencji rozbudowę infrastruktury turystycznej, komunikacyjnej, technicznej i usługowej. Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez rozwój turystyki jest kluczem do bogacenia się przedsiębiorstw, samorządów i lokalnych społeczności. Dlatego niezbędne jest poznanie czynników wpływających na konkurencyjność regionów - analiza zasobów. Umożliwi to określenie sposobów zwiększania konkurencyjności regionów. Z pewnością do najważniejszych z nich należy wzrost przedsiębiorczości firm i samorządów działających w regionach turystycznych.
Niniejszą książkę, będącą efektem badań ekspertów turystyki zaproszonych do uczestnictwa w 4. Gremium Ekspertów Turystyki, można nabyć w Księgarni Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dokument online: www.ksiegarnia-ae.pl

Źródło: Marta Rysiak-Urbnowicz, informacja nadesłana 02.12.2008

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit